Hóa 11 Ankin

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Mọi người ơi giải giúp mình bài này với mình đang cần gấp cảm ơn mọi người nhiềuView attachment 172629
Chọn chất:
A: CH4
B: C2H2
C: H2
D: C2Ag2
E: NH4NO3
F: HCl
G: AgCl
H: C4H4
I: C4H6


2CH4 --- 1500 độ C, làm lạnh nhanh ---> C2H2 + 3H2
[tex]CH\equiv CH + AgNO_3 + NH_3 \rightarrow CAg\equiv CAg + NH_4NO_3[/tex]
[tex]CAg\equiv CAg + 2HCl \rightarrow CH\equiv CH + AgCl[/tex]
[tex]2CH\equiv CH\overset{t^o,p,xt}{\rightarrow}CH_2=CH-C\equiv CH[/tex]
[tex]CH_2=CH-C\equiv CH+H_2\overset{Pd,t^o}{\rightarrow}CH_2=CH-CH=CH_2[/tex]
[tex]nCH_2=CH-CH=CH_2\xrightarrow[]{t^o,p,xt}-(CH_2-CH=CH-CH_2)-_n[/tex]
 
Top Bottom