Hóa 11 Ankin

Học với học

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng mười một 2019
395
122
61
18
TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Mọi người ơi giải giúp mình câu a,c,d với mình đang cần gấp cảm ơn mọi người nhiềuView attachment 172624
a) *) CH4 -> P.E:
2CH4 --- 1500 độ C, làm lạnh nhanh --> C2H2 + 3H2
C2H2 + H2 -- Pd/PbCO3, to --> C2H4
[tex]nCH_2=CH_2\overset{t^o,p,xt}{\rightarrow}-(CH_2-CH_2)-_n[/tex] (P.E)

c, CaCO3 -- to --> CaO + CO2
CaO + 3C -- lò điện >2000 độ C --> CaC2 + CO
CaC2 + 2H2O -> C2H2 + Ca(OH)2
2NaCl + 2H2O --- đpdd có màng ngăn -> 2NaOH + H2 + Cl2
H2 + Cl2 -- as -> 2HCl
[tex]CH\equiv CH+HCl\xrightarrow[180^oC]{HgCl_2}CH=CHCl[/tex]
[tex]nCH_2=CHCl\xrightarrow[]{t^o,p,xt}-(CH_2-CH(Cl))-_n[/tex] (P.V.C)

d, C3H8 -- to, xt --> C3H6 (propen) + H2

P.S: Một số cái em chưa học.. Anh giúp bạn ấy nốt nha @Ếch đáng iuuu
 
Top Bottom