Hóa 11 Ankin

anhlop755@gmail.com

Học sinh
Thành viên
1 Tháng một 2018
180
18
26

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Cho 20,64g hai ankin liên tiếp tác dụng đủ với 192g br. Tìm ctct 2 ankin. Cho em hỏi: bài này mình sử dụng công thức Mtb hai ankin được không ạ vì e thấy Mtb chỉ dùng cho chất khí.

Ankin CnH2n-2 a mol
Mol Br2 = 2a = 192/160 = 1,2 => a = 0,6
M ankin = 14n - 2 = 20,64/a => n = 2,6
Hai ankin là [tex]CH\equiv C-CH3[/tex] và
[tex]CH\equiv CH[/tex]
 
Top Bottom