anken

V

vanculete

mình xin đươc trình bầy như thế này . dựa vào tỉ khối của hh khí sau p/ư ta thấy H2 dư=> C2H2 hết =>nH2 (p/ư)=2nC2H2=2nC2H6= 0,05
[TEX](0,025C_2H_2,bH_2 )=>(0,025C_2H_2, b-0,05H_2 )[/TEX]
từ dữ kiện đề bài ta có
[TEX]\frac{2(b-0,05)+30*0,025}{b}=11,34[/TEX]
=> thế là ok đến đây cậu tự làm. cậu có thể tham khảo thêm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhớ cám ơn cho tất cả bài viết của mình nhe
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=961379#post961379
 
Last edited by a moderator:
H

hauduc93

mình cũng có 1 cách:theo BTKL mX=mY\RightarrowmX=3,36:22,4x2x5,67=1,701 g
gọi nH2=a ;nC2H2=b\Rightarrow hệ a+b=0,2 và 2a+26b=1,701
\Rightarrowa=0,145\RightarrowmH2=0,29 g
 
Top Bottom