Hóa 11 Anken

Nha Đam Nguyễn

Học sinh
Thành viên
28 Tháng ba 2020
82
25
26
17
Hà Nội
THPT Lê Quý Đôn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mn giúp mk với ạ :meomun19:meomun19

Cho hỗn hợp A gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau tham gia phản ứng hợp nước có xúc tác thì được
hỗn hợp ancol B. Cho B tác dụng với Na thu được 5,6 lít khí ở (đktc). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp
A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào nước vôi trong thì thu được 75g muối trung tính và 40,5g muối
axit.
1. xác định công thức 2 olefin.
2. Tìm % khối lượng và thể tích từng olefin trong A.
 

Taneora

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,369
2,574
336
Hải Phòng
....
Mn giúp mk với ạ :meomun19:meomun19

Cho hỗn hợp A gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau tham gia phản ứng hợp nước có xúc tác thì được
hỗn hợp ancol B. Cho B tác dụng với Na thu được 5,6 lít khí ở (đktc). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp
A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào nước vôi trong thì thu được 75g muối trung tính và 40,5g muối
axit.
1. xác định công thức 2 olefin.
2. Tìm % khối lượng và thể tích từng olefin trong A.
Do anken +H2O -> ancol no,đơn,hở
->nAncol=2nH2=0,5 mol
Có nCaCO3=0,75 mol;nCa(HCO3)2=0,25 mol
->nC=nCO2=1,25 mol
-> số C trung bình =1,25/0,5=2,5 ->C2H4 và C3H6
Có 2,5=(2+3)/2 ->nC2H4=nC3H6=0,25 mol
->%
 
Top Bottom