Hóa 9 Anken

D'racy

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2019
292
106
61
17
Bến Tre
THCS Nhuận Phú Tân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon A(CnH2n) và B(CmH2m), số nguyên tử cacbon trong B lớn hơn số nguyên tử cacbon trong A. Trong hỗn hợp X, thể tích của B chiếm hơn 70% thể tích của hỗn hợp. Đốt cháy hoàn toàn 1,0 thể tích hỗn hợp X cần vừa đủ 4,2 thể tích O2. (các thể tích đo ở cùng nhiệt độ và áp suất). Tìm CTPT của A và B.
@phamthimai146, kết quả ra là C2H4 và C3H6 pk chị
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon A(CnH2n) và B(CmH2m), số nguyên tử cacbon trong B lớn hơn số nguyên tử cacbon trong A. Trong hỗn hợp X, thể tích của B chiếm hơn 70% thể tích của hỗn hợp. Đốt cháy hoàn toàn 1,0 thể tích hỗn hợp X cần vừa đủ 4,2 thể tích O2. (các thể tích đo ở cùng nhiệt độ và áp suất). Tìm CTPT của A và B.
@phamthimai146, kết quả ra là C2H4 và C3H6 pk chị

X: CnH2n 1 mol
Mol O2 = 1,5n = 4,2 => n = 2,8
=> X: A: C2H4 a mol và B: CmH2m b mol
=> 2a + mb = 2,8
Khi m = 3: => a = 0,2 và b = 0,8 > 0,7 => nhận
Khi m = 4: => a = 0,6 và b = 0,4 < 0,7 => loại
 

D'racy

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2019
292
106
61
17
Bến Tre
THCS Nhuận Phú Tân
A là hỗn hợp gồm rượu etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+!COOH
và Cn+1H2n+3COOH
. Cho 1/2 A tác dụng hết với Na thoát ra 3,92 lít khí
. Đốt cháy hoàn toàn 1/2 A, cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4
, đậm đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2
dư. Sau thí nghiệm thấy bình 1 tăng thêm 17,1 gam, bình 2 xuất hiện 147,75 gam kết tủa. Tìm CTPT của 2 axit và khối lượng của hỗn hợp A.
Giups em tính kl A là 37,8 (g) pk chị
@phamthimai146
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
A là hỗn hợp gồm rượu etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+!COOH
và Cn+1H2n+3COOH
. Cho 1/2 A tác dụng hết với Na thoát ra 3,92 lít khí
. Đốt cháy hoàn toàn 1/2 A, cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4
, đậm đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2
dư. Sau thí nghiệm thấy bình 1 tăng thêm 17,1 gam, bình 2 xuất hiện 147,75 gam kết tủa. Tìm CTPT của 2 axit và khối lượng của hỗn hợp A.
Giups em tính kl A là 37,8 (g) pk chị
@phamthimai146

A: C2H6O a mol và CmH2mO2 b mol trong mỗi phần :
Phần 1:
Mol H2 = 0,5(a+b) = 0,175 => a + b = 0,35
Phần 2:
Mol CO2 = mol kết tủa = 2a + mb = 0,75
Mol H2O = 3a + mb = 0,95
=> a = 0,2 và b = 0,15 => m = 2,3 => hai axit là C2H4O2 và C3H6O2
mA = 2[46a + b(14m+32)] = 37,8
 
Top Bottom