Hóa 11 Anken

chungocha2k2qd

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
763
261
101
Nghệ An
THPT Quỳnh Lưu 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là:
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,253
3,827
516
21
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Hỗn hợp X có x mol C2H4, y mol H2
(28x + 2y)/(x+y) = 8,5 -> y = 3x
Giả sử hỗn hợp X có 1 mol C2H4 và 3 mol H2
C2H4 + H2 -> C2H6
-0,75---0,75----0,75--
-> Hỗn hợp Y có 0,75 mol C2H6, 0,25 mol C2H4 và 2,25 mol H2
-> nY = 0,75 + 0,25 + 2,25 = 3,25 mol
BTKL -> mY = mX = 28.1 + 2.3 = 34 (g)
-> dY/H2 = 34/(3,25.2) ≈ 5,2308
 

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,660
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
Xét hỗn hợp X có: nC2H4/nH2 = 1/3
Giả sử hh ban đầu có nC2H4 = 1 mol => nH2 = 3 mol
X ----> Y vì H=75% nên Y có nC2H4:0,25 mol; nC2H6:0,75 mol và H2:2,25 mol
mY = mX = 4.4,25.2 = 34 gam
Ta có: MY = mY/nY = 34/(1 + 2,25) = 10,46
dY/H2 = 10,46/2 = 5.23
 
Top Bottom