anken

N

nguyenthithuyju@gmail.com

theo mình thì phải gọi là 2-metyl propen mới đúng .Vì mạch chính C=C-C không có đồng phân . Từ mạch có 4C trở lên thì mới phải chỉ dõ vị trí nối đôi.
 
B

bluesky97th

gọi là 2-metyl pro-1-en cũng đúng nhưng thường gọi là 2-metyl propen do cấu tạo của nó đối xứng nên nối đôi vào vị trí nào cũng giống nhau
 
Top Bottom