anken

E

endinovodich12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Hỗn hợp X gồm một anken và một ankan có tỉ khối so với hiđro bằng [TEX]\frac{65}{3}[/TEX] . Cho 3,36 lít hỗn hợp X ở (đktc) đi qua bình đựng nước Brom dư thì có 8 (g) Br tham gia phản ứng . Xác định công thức phân tử của 2 hiđrocacbon

 
T

thienlong233

Hỗn hợp X gồm một anken và một ankan có tỉ khối so với hiđro bằng \frac{65}{3} . Cho 3,36 lít hỗn hợp X ở (đktc) đi qua bình đựng nước Brom dư thì có 8 (g) Br tham gia phản ứng . Xác định công thức phân tử của 2 hiđrocacbon

nX=0,15mol

n anken=nBr2 pứ=0,05mol

--> n ankan=0,1mol

gọi CT ankan là CnH2n+2 anken là CmH2m

ta có [0,1.(14n+2)+0,05.14m]:0,15=130/3

biện luận với m và n thì m=3,n=3 thỏa mãn

-->C3H8 và C3H6
 
Z

zebra_1992

Uả sao mình giải biện luận thì có nhiều đáp án
n=1 => m=7
n=2=>m=5
n=3=>m=3
 
Top Bottom