anken

K

kysevenup

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

2,8 gam anken A vua đủ làm mất màu dung dịch chứa 8 gam Br2
a) viết PTHH và tính khối lượng mol phân tủ A
b) biết rằng khi hidrat hóa anken A thì thu được một ancol duy nhất .Hãy cho biết A có thể có cấu trúc như thế nào

nêu lí do làm cho etilen và propilen chiếm được thứ bặc cao trong só 20 hóa chất được sản xuất nhiều nhất
 
H

hocmai.toanhoc

2,8 gam anken A vua đủ làm mất màu dung dịch chứa 8 gam Br2
a) viết PTHH và tính khối lượng mol phân tủ A
b) biết rằng khi hidrat hóa anken A thì thu được một ancol duy nhất .Hãy cho biết A có thể có cấu trúc như thế nào

nêu lí do làm cho etilen và propilen chiếm được thứ bặc cao trong só 20 hóa chất được sản xuất nhiều nhất

Chào em!
Hocmai giúp em nhé!
Ta có PT: [TEX]C_nH_{2n}+Br_2--> C_nH_{2n}Br_2[/TEX]
--------------------0,05 mol----0,05 mol
[TEX]M_{Anken}=56\Rightarrow n=4\Rightarrow CTPT: C_4H_8[/TEX]
b) CTCT đúng: [TEX]CH_3-CH=CH-CH_3: But-2-en[/TEX]
 
Top Bottom