anken

M

motgiacmo_mh09

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Cho một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. A có nhiều hơn B 1 nguyên tử C. A và B ở thể khí(đktc). khi cho 6,72 lít X(đktc) đi qua nước Br dư thì khối lượng bình tăng lên 2,8g. thêt tích khí còn lại bằng 2/3 thể tích hỗn hợp ban đầu. xác định công thức phân tử A,B và khối lượng hỗn hợp X.
làm ơn giải thích cụ thể nha
cảm ơn nhìu nhìu
 
P

puu

Cho một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. A có nhiều hơn B 1 nguyên tử C. A và B ở thể khí(đktc). khi cho 6,72 lít X(đktc) đi qua nước Br dư thì khối lượng bình tăng lên 2,8g. thêt tích khí còn lại bằng 2/3 thể tích hỗn hợp ban đầu. xác định công thức phân tử A,B và khối lượng hỗn hợp X.
làm ơn giải thích cụ thể nha
cảm ơn nhìu nhìu
gọi CT[TEX]B:C_nH_{2n}[/TEX]
cho 0.3 mol X qua nước brom dư thì toàn bộ anken B phản ứng, kl bình tăng 2.8 g chính là khối luợng B phản ứng
khí còn lại là ankan A=2/3 thể tích khí b đầu tức là [TEX]nA=2/3.0.3=0,2 mol[/TEX]
n B=0,1 mol .\Rightarrow[TEX]M_{B}=2.8/0,1=28[/TEX]
vậy n=2 \Rightarrow[TEX]B:C_2H_4; A:C_3H_8[/TEX]
 
Top Bottom