Hóa 9 Anken và ankin tác dụng với KMnO4 sẽ ra sản phẩm gì?

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,596
336
Hải Phòng
....
Cho em hỏi là anken và ankin tác dụng với KMnO4 cho ra các sản phẩm nào ạ.Lấy ví dụ cụ thể ạ:))
Anken + KMnO4 thường tạo ancol
Phản ứng tổng quát: -C=C- + KMnO4 + H2O ---> -C(OH)-C(OH)- + MnO2 ↓(tủa nâu đen) + KOH
VD: CH2=CH2 + KMnO4 + H2O -> KOH +MnO2 + C2H4(OH)2
Ankin + KMnO2 thường tạo axit
VD: 3C2H2 + 8KMnO4 → 3K2C2O4 + 8MnO2 + 2KOH + 2H2O
 
Last edited:
Top Bottom