Hóa 11 anken ankan ankin

Hoavangdanang@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng ba 2020
54
3
11
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

e16c4d574fa9b5f7ecb8.jpg
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29

Câu 7:
X: C2H6 a mol, C3H6 m mol, C4H8 c mol
Mol CO2 = 2a + 3m + 4c = 0,12
Mol H2O = 3a + 3m + 4c = 0,19
=> a = 0,07
Mol O2 = mol CO2 + 0,5*mol H2O = 0,215 => V = 4,816 lít

Câu 6:
X: C3H6 a mol, C2H2 b mol
Mol C2H2 = mol kết tủa C2Ag2 = b = 2,8/240 =
Mol Br2 = a + 2b = 48/160 = 0,3
=> a, b => kết quả

Câu 5:
Anken CnH2n a mol
Mol Br2 = a = 64/160 = 0,4
M anken = 14n = 18,9/0,4 = 47,25 => n = 3,375
Hai anken là C3H6 x mol và C4H8 y mol
Khi cộng H2O cho 3 sản phẩm => cấu tạo là CH2=CH-CH3 và CH3-CH=CH-CH3
Mol hh = x + y = 0,4
Và 3x + 4y = 3,375*0,4 = 1,35
=> x = 0,25 và y = 0,15
=> X: C3H6 62,5% và C4H8 37,5%
 
Top Bottom