Hóa 11 ankan

huong_thu2a@yahoo.com

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
78
8
26

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,268
3,899
516
21
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
anh chj giúp em bài này với ạ cho e cám ơn
Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam nước.
CTPT của X là?
A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10
Ta có
nCO2=0,3(mol) nH2O=7,2:18=0,4(mol)=> nH=0,8(mol)
=> nC:nH=0,3:0,8=3:8
=> A là C3H8
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,268
3,899
516
21
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
nCO2=0,3 nH20 =7,2:18=0,4 => nH=0,8
=> nC:nH=3:8
=> x LÀ C3H8 => C
anh chj giúp em bài này với ạ cho e cám ơn cho e xin lời giải chi tiết ạ
Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam nước.
CTPT của X là?
A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10
 
Top Bottom