Hóa 9 ankan

Dương Phúc Phương Nghi

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng hai 2019
12
1
6
TP Hồ Chí Minh
thcs nguyễn văn luông
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho ankan X tác dụng với clo trong điều kiện có ánh sáng thu được khí hidroclorua và 26.25 gam hỗn hợp y gồm hai dẫn xuất monoclo và diclo. lượng khí hidroclorua sinh ra được hòa tan hoàn toàn vào nước, trung hòa dung dịch thu được bằng 500ml dung dịch naoh 1M.
a) tìm ctpt của X.
b) đốt cháy hoàn toàn V lít (đkc) ankan X bằng oxi dư, toàn bộ lượng co2 sinh ra được hấp thụ vào 250ml dung dịch Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0.2M và NaOH 0.32M thu được m gam kết tủa. Tìm điều kiện của V để m đạt giá trị lớn nhất.
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
cho ankan X tác dụng với clo trong điều kiện có ánh sáng thu được khí hidroclorua và 26.25 gam hỗn hợp y gồm hai dẫn xuất monoclo và diclo. lượng khí hidroclorua sinh ra được hòa tan hoàn toàn vào nước, trung hòa dung dịch thu được bằng 500ml dung dịch naoh 1M.
a) tìm ctpt của X.
b) đốt cháy hoàn toàn V lít (đkc) ankan X bằng oxi dư, toàn bộ lượng co2 sinh ra được hấp thụ vào 250ml dung dịch Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0.2M và NaOH 0.32M thu được m gam kết tủa. Tìm điều kiện của V để m đạt giá trị lớn nhất.

X: CnH2n+2
CnH2n+2 + Cl2 -> CnH2n+1Cl + HCl
x----------------------------------x-----------------x
CnH2n+2 + 2 Cl2 -> CnH2nCl2 + 2 HCl
y----------------------------------y-----------------2y
Mol HCl = mol NaOH = x + 2y = 0,5
m sản phẩm = x(14n+36,5) + y(14n+73) = 26,25 => 14n(x+y) = 8
=> 0,25 < x + y < 0,5 => 1,14 < n < 2,28 => n = 2 => X là C2H6
Dđ Y: Ba(OH)2 0,05 và NaOH 0,08

CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O (1)
0,05-------0,05-----------
CO2 + 2 NaOH -> Na2CO3 + H2O. (2)
0,04--------0,08----------0,04
CO2 + Na2CO3 + H2O -> 2 NaHCO3. (3)
0,04-----0,04
CO2 + BaCO3 + H2O -> Ba(HCO3)2 (4)
Kết tủa cực đại khi (4) không xảy ra, nghĩa là [tex]0,05\leq mol CO2 \leq 0,13[/tex]
 
Top Bottom