Hóa 9 Ankan và Xichloankan

D'racy

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2019
292
106
61
16
Bến Tre
THCS Nhuận Phú Tân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp khí A chứa 1 ankan và 1 xichloankan. Tỉ khối hơi của A so với hidro là 25,8. Đốt cháy hoàn toàn 2,58 gam A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa. Xác định CTPT của ankan và xichloankan.
2TH
TH1: là c3h8 và c4h8
TH2: c4h10 và c3h6
pk vậy mn
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Hỗn hợp khí A chứa 1 ankan và 1 xichloankan. Tỉ khối hơi của A so với hidro là 25,8. Đốt cháy hoàn toàn 2,58 gam A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa. Xác định CTPT của ankan và xichloankan.
2TH
TH1: là c3h8 và c4h8
TH2: c4h10 và c3h6
pk vậy mn

MA = 2*25,8 = 51,6
A: CnH2n+2 x mol, CmH2m y mol
Mol A = x + y = 0,05
Mol CO2 = 0,18
=> số nguyên tử C trung bình = 3,6

TH 1: n < m => n < 3,6 < m => m = 4
Có 3 cặp đáp số: CH4 - C4H8, C2H6 - C4H8 và C3H8 - C4H8

TH 2: m < n => m < 3,6 < n => n = 4
Có 1 cặp đáp số: C3H6- C4H10
 

D'racy

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2019
292
106
61
16
Bến Tre
THCS Nhuận Phú Tân
Số C trung bình trong A
C= =3,67
Theo BTNT C
0,03n + 0,02m = 0,18
=>n = 1=>m= 7,5 (loại)
n=2=>m= 6 (loại)
n=3=>m= 4 (nhận)
n=4=>m= 3 (loại)
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Số C trung bình trong A
C= =3,67
Theo BTNT C
0,03n + 0,02m = 0,18
=>n = 1=>m= 7,5 (loại)
n=2=>m= 6 (loại)
n=3=>m= 4 (nhận)
n=4=>m= 3 (loại)

0,03 và 0,02 từ đâu có ?????


Mol CO2 = nx + my = 0,18
Và : x + y = 0,05
Với n = 1, m = 4 => x, y
Tương tự n = 2, m = 4 => x, y
.........chọn cặp đáp số có x, y dương
 
Last edited:

D'racy

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2019
292
106
61
16
Bến Tre
THCS Nhuận Phú Tân
Số mol BaCO3: nBaCO3 = = 0,18 (mol)
Khối lượng mol A: MA = 25,8.2= 51,6 (g/mol)
Số mol A: nA = = 0,05 (mol)
CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O
0,18<--------------0,18
Gọi công thức ankan và xichloankan là CnH2n+2, CmH2m (n 1; m 3)
CnH2n +2 + O2 nCO2 + (n+1)H2O
CmH2m + O2 mCO2 + m H2O
Khối lượng H trong A: mH = 2,58 – 0,18.12 = 0,42 (g)
Số mol H trong A: nH= 0,42 (mol)
Theo BTNT H
nH2O= 0,5nH = 0,42.0,05= 0,21 (mol)
Số mol CnH2n+2: nCnH2n+2= 0,21- 0,18= 0,03 (mol)
Số mol CmH2m: nCmH2m= 0,05- 0,03 = 0,02 (mol)
Số C trung bình trong A
C= =3,67
Theo BTNT C
0,03n + 0,02m = 0,18
=>n = 1=>m= 7,5 (loại)
n=2=>m= 6 (loại)
n=3=>m= 4 (nhận)
n=4=>m= 3 (loại)
Vậy CTPR các chất là C3H8 và C4H8
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Số mol BaCO3: nBaCO3 = = 0,18 (mol)
Khối lượng mol A: MA = 25,8.2= 51,6 (g/mol)
Số mol A: nA = = 0,05 (mol)
CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O
0,18<--------------0,18
Gọi công thức ankan và xichloankan là CnH2n+2, CmH2m (n 1; m 3)
CnH2n +2 + O2 nCO2 + (n+1)H2O
CmH2m + O2 mCO2 + m H2O
Khối lượng H trong A: mH = 2,58 – 0,18.12 = 0,42 (g)
Số mol H trong A: nH= 0,42 (mol)
Theo BTNT H
nH2O= 0,5nH = 0,42.0,05= 0,21 (mol)
Số mol CnH2n+2: nCnH2n+2= 0,21- 0,18= 0,03 (mol)
Số mol CmH2m: nCmH2m= 0,05- 0,03 = 0,02 (mol)
Số C trung bình trong A
C= =3,67
Theo BTNT C
0,03n + 0,02m = 0,18
=>n = 1=>m= 7,5 (loại)
n=2=>m= 6 (loại)
n=3=>m= 4 (nhận)
n=4=>m= 3 (loại)
Vậy CTPR các chất là C3H8 và C4H8

Kết quả sai, khi n = 3 => m = 4,5 => loại


3n + 2m = 18 => n = 4 và m = 3
Ankan C4H10 và anken C3H6
 
Top Bottom