ankan va anken

M

minza

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

một anken A kết hợp với H2 thu được 1 ankan
a) xac định CTPT cua A,B biết đốt cháy hết B bằng một lượng O2 vừa đủ thì thể tích khí CO2 thu được bằng một nửa tổng thể tích của B và O2.
b) Một hỗn hợp A ,B và H2 với Vx=22,4 lit .Cho X đi qua Ni nung nóng xúc tác thu được hỗn hợp Y với dx/y =0,7 .Tính Vy, số mol H2 đã phản ứng
Chú ý viết Tiếng Việt có dấu!
 
Last edited by a moderator:
L

lovelybones311

một anken A kết hợp với H2 thu được 1 ankan
a) xac định CTPT cua A,B biết đốt cháy hết B bằng một lượng O2 vừa đủ thì thể tích khí CO2 thu duoc bang mot nua tong the tich cua B va O2.

CT của A CnH2n
CnH2n + H2-to,Ni-> CnH2n+2

đốt B :
CnH2n + (3n+1)/2 -to->nCO2 + (n+1)H2O

theo bài ra :
2n =1 + (3n+1)/2
<-> n=3
-> CT : A : C3h6
B:C3H8
b) Mot hon hop A ,B va H2 voi Vx=22,4 lit .Cho X di qua Ni nung nong xuc tac thu duoc hon hop Y voi dx/y =0,7 .Tinh Vy, so mol H2 da phan ung>-)
C3H6 + H2-to,Ni->C3H8
qua X qua ni nung nóng thì m X =m Y
các khí đo ở cùng đk nên tỉ lệ thể tích là tỉ lệ số mol
[TEX]d x/y = M_X : M_Y=mX /nX : mY/nY =V_Y /V_X [/TEX]
-> Vy=0,7.22,4=15,68 l
6,72 l=V hh giảm = V H2 pư => n H2 pư=0,3
 
  • Like
Reactions: Khanhtt_27
A

acidnitric_hno3

một anken A kết hợp với H2 thu được 1 ankan
a) xac định CTPT cua A,B biết đốt cháy hết B bằng một lượng O2 vừa đủ thì thể tích khí CO2 thu được bằng một nửa tổng thể tích của B và O2.
b) Một hỗn hợp A ,B và H2 với Vx=22,4 lit .Cho X đi qua Ni nung nóng xúc tác thu được hỗn hợp Y với dx/y =0,7 .Tính Vy, số mol H2 đã phản ứng
a, B là ankan à? Đặt nB = 1 mol
[TEX]C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}O_2 ----> nCO_2 + (n+1)H_2O[/TEX]
...1mol--------------------[TEX]\frac{3n+1}{2}[/TEX]----------->n
=> [TEX]1 + \frac{3n+1}{2} = 2n => n = 3[/TEX]
=> CT: C3H8
=> A là C3H6
b,Ta có [TEX]\frac{MX}{MY} = \frac{nY}{nX} => 0,7 = \frac { nY}{1} => nY= 0,7[/TEX]
n H2 pu = nX - nY = 1 - 0,7 =0,3mol
V Y = 0,7.22,4= 15,68 lit
 
Top Bottom