Ankan & anken

T

trami03

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

giải giùm mình 2 bài tập này nha!:):confused:
  1. cho 0.2mol hh X gồm anken và ankan t/d với oxi tạo ra 6.72l CO2.biết dX/H2=11.25.xác định CTPT của anken và ankan.
  2. đốt cháy 20ml hh X gồm C3H6, CH4, CO (Vco=2VCH4) thu được 24ml CO2.(các khí đo ở cùng đk).tính dX/H2
thanks các bạn nhiều!!!!!!!!!!!:):)
 
K

khanh_1994

1,m (X) = 0,2.2.11,25 = 4,5(g)
ta có số mol CO2 = 0,3. suy ra m C trong X là 0,3.12 = 3,6(g)
suy ra m H trong X là 4,5 - 3,6 = 0,9(g)
suy ra số mol H2O là 0,45
có số mol H2O> số mol CO2 suy ra số mol ankan là 0,45 - 0,3 = 0,15
suy ra số mol anken là 0,2 - 0,15 = 0,05
gọi ct anken là CnH2n và ct ankan là CmH2m +2
bảo toàn nguyên tố C có 0,05n + 0,15m = 0,3
suy ra n = 6 - 3m
tìm được m = 1, n = 3
suy ra ct là CH4 và C3H6
2, gọi số mol C3H6 là Y, số mol CH4 là y suy ra số mol CO là 2y
ta có x + 3y = 20
bảo toàn nguyên tố C có : 3x + 3y = 24
giải 2 pt ra được x = 2, y = 6
Mtb = tổng m của ba chất/ tổng số mol = 25,8
suy ra dx/H2 = 12,9
 
Last edited by a moderator:
T

trami03

1,m (X) = 0,2.2.11,25 = 4,5(g)
ta có số mol CO2 = 0,3. suy ra m C trong X là 0,3.12 = 3,6(g)
suy ra m H trong X là 4,5 - 3,6 = 0,9(g)
suy ra số mol H2O là 0,45
có số mol H2O> số mol CO2 suy ra số mol ankan là 0,45 - 0,3 = 0,15
suy ra số mol anken là 0,2 - 0,15 = 0,05
gọi ct anken là CnH2n và ct ankan là CmH2m +2
bảo toàn nguyên tố C có 0,05n + 0,15m = 0,3
suy ra n = 6 - 3m
tìm được m = 1, n = 3
suy ra ct là CH4 và C3H6
2, gọi số mol C3H6 là Y, số mol CH4 là y suy ra số mol CO là 2y
ta có x + 3y = 20
bảo toàn nguyên tố C có : 3x + 3y = 24
giải 2 pt ra được x = 2, y = 6
Mtb = tổng m của ba chất/ tổng số mol = 25,8
suy ra dx/H2 = 12,9


bạn ơi, ở trường mình thầy cô ko day mình giải bằng cách này.
bạn có thể hướng dẫn cách giải khác được ko?
(lập hpt chẳng hạn......)
 
Top Bottom