ankadien

H

hocmai.toanhoc

đồng phân nào của pentadien có thể tồn tại đòng phân hình học? viết công thức lập thể của chúng

Chào em!
Trước tiên em cần viết tất cả các đồng phân của pentadien: 5đp
- Em xem lại dạng đồng phân hình học.
Ta có 1 đồng phân: [TEX]CH_2=C-CH=CH-CH_3[/TEX]
 
T

tuonglaitrongtoi

Ukm có 5 công thức , bạn trên viết cái đồng phân có dạng đồng phân hình học k đúng lắm ^^~
CH2=CH-CH=CH-CH3 .
 
T

tuonglaitrongtoi

Hiii , đính chính lại có 6 công thức và dạng đồng phân hình học vẫn như trên:))
 
Top Bottom