Anh yumi và các bạn giúp mình chuỗi chuyển hóa và bài nhận biết lớp 11 với

T

tadmtg

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1. nhận biết các chất sau: propan, but-2-en, propin( viết theo liên kết ví dụ c2h4 phải viết là ch2=ch2 nhé mọi người cô em bảo thế)

2. viết chuỗi chuyển hóa sau:

c3h8->ch4

c3h4br4 <-c3h4->c3h8

c3h4->B( dieu kien +hcl/hgcl2

c3h4->A(dieu kiện +agno3/nh3)

c3h4->c3h6->c3h6b2

c3h6->c3h6(oh)2->ch3-choh-ch3

c2h2->ch3cho

Vinylxetilen->Butadien->Cao su buna


Ae giúp mìh với mai nộp rồi:(:(:(
 
C

codelyoko712

Câu 1.

Propan: $CH_3-CH_2-CH_3$

But-2-en: $CH_3-CH=CH-CH_3$

Propin: $CH\equiv C-CH_3$

Nhận biết 3 em này thì có thể dùng $Br_2$, 2 chất sau làm mất màu, chất đầu tiên không. Tiếp dùng $AgNO_3/NH_3$, em số 2 không ht, em số 3 xuất hiện kết tủa. OK.

Câu 2 dài quá, mà pt thì đều trong SGK hết rồi nên bạn chịu khó làm nha, không khó lắm đâu, mình nghĩ bạn làm đc mà. :):)
 
Last edited by a moderator:
T

tadmtg

Câu 1.

Propan: $CH_3-CH_2-CH_3$

But-2-en: $CH_3-CH=CH-CH_3$

Propin: $CH\equiv C-CH_3$

Nhận biết 3 em này thì có thể dùng $Br_2$, 2 chất sau làm mất màu, chất đầu tiên không. Tiếp dùng $AgNO_3/NH_3$, em số 2 không ht, em số 3 xuất hiện kết tủa. OK.

Câu 2 dài quá, mà pt thì đều trong SGK hết rồi nên bạn chịu khó làm nha, không khó lắm đâu, mình nghĩ bạn làm đc mà. :):)

bạn giúp minh voi dc ko? rong sach sao mình ko thấy:(:(:(. mình gà lắm
 
Z

zebra_1992

1) crakinh C3H8 --> CH4 + C2H4
2) C3H4 + 2Br2 --> C3H4Br4
C3H4 + 2H2 --> C3H8
3) C3H4 + HCl -->(xúc tác HgCl2) tạo thành C3H5Cl
4) C3H4 + AgNO3 + NH3 --> AgC3H3 + NH4NO3
5) C3H4 + H2 --> C3H6
C3H6 + Br2 --> C3H6Br2
6) 3C3H6 + 2KMnO4 + 4H2O --> 3C3H6(OH)2 + 2KOH + 2MnO2
7) C2H2 + H2O --> CH3CHO
8) CH2=CH-C ///CH + H2 --> CH2=CH-CH=CH2
nCH2=CH-CH=CH2 --> (-CH2-CH=CH-CH2-)n
( /// kí hiệu là liên kết ba)
 
Top Bottom