Sinh 12 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Xiao Fang

Học sinh gương mẫu
Thành viên
17 Tháng ba 2017
1,068
2,191
354
Hà Nội
THPT Xuân Khanh

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
18
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Vận dụng mối quan hệ Kiểu gen - môi trường - Kiểu hình, hãy giải thích:
Học sinh --nhà trường (Môi trường giáo dục)--> Tài năng
Sự tương tác của môi trường có ảnh hưởng quan trọng tới kiểu hình sau này của một kiểu gen. Cùng là một kiểu gen, nhưng với môi trường khác nhau, biểu hiện kiểu hình tương ứng khác nhau. Ví dụ, những học sinh trong trường, chúng ta coi như một kiểu gen (con người). Với sự tác động của môi trường là trường học, bạn bè tốt, được giáo dục tốt, thì sẽ thành tài năng. Ngược lại, khi tiếp xúc với bạn bè xấu, xã hội xấu, dù là sinh ra bẩm sinh thông minh, thì cũng sẽ không thể thành tài, mà có thể trở thành cặn bã của xã hội. Bởi vậy người ta nói "mây tầng nào gặp mây tầng đó" cũng không sai, con người như thế nào sẽ gặp con người y chang, ở chung một bầu trời.
 
Top Bottom