andehit xeton

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hoa_dh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 28: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 17,8. B. 24,8. C. 10,5. D. 8,8.
Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 7,8. B. 8,8. C. 7,4. D. 9,2.
Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là
A. 15,3. B. 13,5. C. 8,1. D. 8,5.
 
Last edited by a moderator:
C

chontengi

Câu 28: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 17,8. B. 24,8. C. 10,5. D. 8,8.

khối lượng tăng = mH2

nH2 = 0,5

CnH2nO + (3n-1)/2O2 --> ...
0,5.....................0,8

n = 1,4

m = 17,8


Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 7,8. B. 8,8. C. 7,4. D. 9,2.

CnH2n+2O

14n + 16 + 18 = 55

--> n = 1,5

CH3OH và C2H5OH

HCHO --> 4Ag
a................4a
CH3CHO --> 2Ag
a....................2a

--> 6a = 0,6 --> a =0,1

m = 7,8


Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là
A. 15,3. B. 13,5. C. 8,1. D. 8,5.

hh ko có CH3OH --> có hệ a + b =0,2 và 2a + 2b =0,5 --> loại

hh gồm CH3OH và C2H5OH

a + b = 0,2

4a + 2b = 0,5

a = 0,05 ; b =0,15

m = 8,5
 
G

gvnguyentantrung

giải đáp thắc mắc câu 29

picture.php
 
H

hocmai.vukhacngoc

^^ câu 29 này là 1 câu trong đề thi ĐH khối A năm 2007 hay 2008 gì đó

Đây là 1 bài tập rất hay nếu thi tự luận nhưng khi thi trắc nghiệm thì đánh mất cái hay đó.

Phần lớn các bạn đều cảm tính cho 2 ancol ban đầu là bậc I và oxh thành anđehit nhưng đề bài đâu có cho là bậc I ^^ nếu người ra đề khéo léo ra số liệu khác là sẽ có nhiều người sai ngay.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom