Hóa 11 ancol

Sở Kiều Vy

Học sinh
Thành viên
26 Tháng tư 2018
13
8
21
21
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol metylic phản ứng với Na dư thu được 3,36 lit H2 (đkc) a. Xác định CTCT của 2 ancol
b. TP % khối lượng các chất trong X
c. Nếu đun hỗn hợp X với H2SO4 đặc, ở 1800 thì thu được V(l) khí bay ra (đkc). Tính V ? biết hiệu suất phản ứng là 80%.

*cảm ơn mọi người ạ*
 

Thất Cửu

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng tư 2020
15
12
6
TP Hồ Chí Minh
VTT
a/Gọi CTC của 2 ancol là ROH
[tex]ROH->\frac{1}{2}H_{2}[/tex]

[tex]nH_{2}=0,15 (mol)[/tex]

[tex]=>nROH=0,3 (mol)=>\bar{M}=\frac{16,6}{0,3}=55,33 => C_{2}H_{5}OH (M=46) ; C_{3}H_{7}OH (M=60)[/tex]

Đặt nC2H5OH là a và n C3H7OH là b
Có phương trình 0,5a+0,5b=nH2=0,15 và 46a+ 60b=16,6
Giải ra a=0,1 và b=0,2
Tính %mC2H5OH=(0,1x46)/16,6=27,7%
=> %mC3H7OH= 100-27,7=72,3%

b/{ancol --H2SO4đ, 180C--> anken + H2O}
=> SP: etilen và propen
nC2H4=nC2H5OH=0,1 (mol)
nC3H6=nC3H7OH=0,2 (mol)
=> Vkhi=0,3x22,4x80%=5,376l
:Rabbit71
 
Top Bottom