Hóa ancol phản ứng với kim loại kiềm Na,K

narsasu

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2017
28
8
59
23
Ninh Bình
CnH2n+2Oa + Na ---> a/2H2
nZ=826,367 / (14n+2+16a) =2nH2 = 27,094/a mol => 826,367 / (14n+2+16a)=27,094/a (1)
theo đề bài , có : Mz < 125 => 14n+2+16a < 125 (2)
Từ (1), (2) , lập bảng : a____1______2______3______4______
-----------------------------n__0,89(L)__1,9(L)__2,9(L)___4(TM)___
=> a=4 ; n=4 => Z : C4H10O4

cho 826,367 gam 1 ancol no mach hở Z pứ hoàn toàn với Na dư thu được 27,094 gam h2. Biết phân từ khối của Z nhỏ hơn 125 đvc. vậy Z là:

~Mk nghĩ là lm như vậy , vì toàn số lẻ nên tính hơi mất công ~
CnH2n+2Oa + Na ---> a/2H2
nZ=826,367 / (14n+2+16a) =2nH2 = 27,094/a mol => 826,367 / (14n+2+16a)=27,094/a (1)
theo đề bài , có : Mz < 125 => 14n+2+16a < 125 (2)
Từ (1), (2) , lập bảng : a____1______2______3______4______
-----------------------------n__0,89(L)__1,9(L)__2,9(L)___4(TM)___
=> a=4 ; n=4 => Z : C4H10O4
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom