ancol hay

S

sandy_26

đặt công thức rượu có dạng : CnH2n(OH)a-->(n +a/2) H2O
ta có: 14n + 17a= 18n +9a
= > 4n=8a
MX<100=> a=2; n=4
CTPT của X là: C4H8(OH)2
bạn cứ viết lần lượt( lưu ý hai nhóm OH ko thể đính vào cùng một các bon); sau đó rút mạch C xuông để có nhánh
tất cả có 6 đồng phân
chúc bạn học tốt!
 
Top Bottom