an ken ( tổng hợp dạng cơ bản )

O

oo11oo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

có bao nhiêu anken ở thể khí mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dd HCl chỉ cho 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất
A 2
B 1
C 3
D 4

hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo 2 ancol (rượu ) , 2 anken đó là
A 2-metylpropen và but -1-en ( hoặc buten- 1)
B propen và but-2 en ( hoặc buten - 2)
C eten và but-2-en
D eten và but -1-en (buten-1)

anken thích hợp để điều chế ancol sau đây (CH3CH2)3C-OH là
A 3-etylpent-2 en
B 3-etylpent -3 en
C 3 etylpent 1 en
D 3,3 đimetyl pent 1 em

hiđrat hóa hh X gồm 2 anken thu đc 2 ancol X gồm
A CH2=CH2 và CH2=CH - CH3
B CH2 = CH2 và CH3- CH = CH- CH3
C B hoặc D
D CH3- CH= CH - CH3 và CH2 = CH - CH2- CH3

hai chất X, Y có CTPT C3H6 và C4 H8 đều tác dụng với nc brom , X, Y là
A hai anken hoặc xicloanhkan vòng 3 cạnh
B 2 anhken hoặc 2 ankam
C 2 anken hoặc xicloankan vòng 4 canh
D 2 anken đồng đẳng cùng nhau

AI HOK ĐẾN PHẦN NÀY THÌ LÀM THỬ M, CÒN AI LÀM ĐC RÙI THÌ POST LÊN ! THANHKS!:p
 
C

chontengi

có bao nhiêu anken ở thể khí mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dd HCl chỉ cho 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất
A 2
B 1
C 3
D 4

etilen và but - 2- en ( đồng phân cis - trans )

hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo 2 ancol (rượu ) , 2 anken đó là
A 2-metylpropen và but -1-en ( hoặc buten- 1)
B propen và but-2 en ( hoặc buten - 2)
C eten và but-2-en
D eten và but -1-en (buten-1)

Mỗi chất cho 1 ancol --> chỉ có C thoả

anken thích hợp để điều chế ancol sau đây (CH3CH2)3C-OH là
A 3-etylpent-2 en
B 3-etylpent -3 en
C 3 etylpent 1 en
D 3,3 đimetyl pent 1 em

Hiđrat hóa hh X gồm 2 anken thu đc 2 ancol X gồm
A CH2=CH2 và CH2=CH - CH3
B CH2 = CH2 và CH3- CH = CH- CH3
C B hoặc D
D CH3- CH= CH - CH3 và CH2 = CH - CH2- CH3


~~> Quy tắc Zai - xep


hai chất X, Y có CTPT C3H6 và C4H8 đều tác dụng với nc brom , X, Y là
A hai anken hoặc xicloankan vòng 3 cạnh
B 2 anhken hoặc 2 ankam
C 2 anken hoặc xicloankan vòng 4 canh
D 2 anken đồng đẳng cùng nhau
 
O

oo11oo

Em muốn hỏi là khi người ta hỏi khi cho 1 hũu cơ tác dụng 1 chất mà ra 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất thì viết ra hay làm sao để biêt , em chưa hiểu cách để áp dụng cho những bài tập tương tự câu 1 ấy
 
Q

quynhan251102

bài 1 :khi cho anken ở thể khí thì tức là số C từ C2-->C4.vì khi cộng Hcl vào phân tử chất hữu cơ sẽ có nhiều sp.muốn thu được ít nhất số sản phẩm thì chất của em phải có CTCT có tính đối xứng nhất.VD bài trên.C2:CH2=CH2,CH2CH=CH-CH2 là phân tử đối xứng nên khi cộng chỉ cho sản phẩm duy nhất.C3 không có đối xứng.vì đề bài không nói rõ là đồng phân cấu tạo hay đồng phân lập thể nên e phải tính cả vào
 
R

rish

Em muốn hỏi là khi người ta hỏi khi cho 1 hũu cơ tác dụng 1 chất mà ra 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất thì viết ra hay làm sao để biêt , em chưa hiểu cách để áp dụng cho những bài tập tương tự câu 1 ấy
Ra 1 chất hữu cơ duy nhất có nghĩa là chỉ ra 1 chất, các đồng phân mạch nhánh, mạch iso, mạch tert,..... tính riêng ra 1 cái đó em
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom