Hóa 12 Al fe2o3

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
698
1,236
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
P2 tác dụng NaOH=> có Al dư
Y gồm Fe, Al, [imath]Al_2O_3[/imath]
P2: [imath]n_{H_2}[/imath]=0,0375=>[imath]n_{Al}(pư)=0,025[/imath](BT e)
P1:[imath]n_{H_2}[/imath]=0,1375=>[imath]n_{Fe}=0,1[/imath](BT e)
[imath]n_{Fe_2O_3}=0,05[/imath](BT Fe)=>[imath]n_{Al_2O_3}[/imath]=0,05(BT O)
BT Al=>[imath]n_{Al}(mỗi phần)[/imath]=0,125
BTKL=>m=2(0,125.27+0,05.160)=22,75g
Bạn tham khảo nhé ! Chúc bạn học tốt
 
  • Wow
Reactions: N_B_S_1/2/5

N_B_S_1/2/5

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
144
272
61
17
Bắc Ninh
THPT Thuận Thành số 3
P2 tác dụng NaOH=> có Al dư
Y gồm Fe, Al, [imath]Al_2O_3[/imath]
P2: [imath]n_{H_2}[/imath]=0,0375=>[imath]n_{Al}(pư)=0,025[/imath](BT e)
P1:[imath]n_{H_2}[/imath]=0,1375=>[imath]n_{Fe}=0,1[/imath](BT e)
[imath]n_{Fe_2O_3}=0,05[/imath](BT Fe)=>[imath]n_{Al_2O_3}[/imath]=0,05(BT O)
BT Al=>[imath]n_{Al}(mỗi phần)[/imath]=0,125
BTKL=>m=2(0,125.27+0,05.160)=22,75g
Bạn tham khảo nhé ! Chúc bạn học tốt
Myfriend_FPT cả bài này nx vs ạ
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT
Top Bottom