Ai yêu hóa thì zô

N

ngocis

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH4 và C2H2 thu được khí CÒ và hơi nước theo tỷ lệ thể tích là 5:8 đem đốt cháy hoàn toàn 7,6 hồn hợp X trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm thu được vào dd chứa 29,6g Ca(OH)2. Hỏi sau khi hấp thụ khối lương dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam ?:khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15): giúp em với !!!
 
H

hoangkhuongpro

Bài 1 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH4 và C2H2 thu được khí CÒ và hơi nước theo tỷ lệ thể tích là 5:8 đem đốt cháy hoàn toàn 7,6 hồn hợp X trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm thu được vào dd chứa 29,6g Ca(OH)2. Hỏi sau khi hấp thụ khối lương dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam ?:khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15)::khi (15): giúp em với !!!
viết ptpu thì ta rút ra hệ 16x+26y=7.6 và 2x-11y=0\Leftrightarrowx=11/30 y=1/15 khi cho vào Ca(OH)2 thì sau pu dd giảm 13.6 g:khi (15):(có jì khó vào hoá 12 hỏi nhé )
 
N

ngocis

sao em tính....... ra .............x=0,3 ...........y= 0,1 ...............................................
 
N

nangtien_lonton

CH4 -----> CO2 + 2H2O
x_________x_____2x
C2H2 -----> 2CO2 + H2O
y__________2y____y
Giải hệ:
16x + 26y = 7,6
(x+2y).8 = (2x+y).5
=> x = [TEX]\frac{11}{30}[/TEX] và y = [TEX]\frac{1}{15}[/TEX]

CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O
0,4____0,4________0,4
CO2 + CaCO3 + H2O => Ca(HCO3)2
0,1____0,1
Vậy m_dd tăng = m_CO2 + m_H2O - m_CaCO3 = 6,4 g
 
Last edited by a moderator:
V

vutuanminh93

giúp mình bài này với

Tron 200ml dd HCl1M voi 300ml dd HCl 2M.DD moi co nong do la:
A/1.5 B/1.6 C/1.7 D/1.8
 
J

junior1102

^^

Tron 200ml dd HCl1M voi 300ml dd HCl 2M.DD moi co nong do la:
A/1.5 B/1.6 C/1.7 D/1.8

dạng này em áp dụng công thức : (V1.CM1 + V2.CM2 )/ V1+V2 là ra kết quả

V1 là thể tích dung dịch 1 ,V2 là thể tích dung dịch 2
CM1 là nồng độ mol dung dịch 1 ,CM2 là nồng độ mol dung dịch 2
 
Top Bottom