ai chuyên sinh thì vào đây......

Thảo luận trong 'Quy luật hiện tượng di truyền' bắt đầu bởi hunganhdo, 13 Tháng tám 2008.

Lượt xem: 7,466

 1. hunganhdo

  hunganhdo Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Ở trâu, màu lông do 1 gen quy định, Một trâu đực trắng (1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần 1 dc 1 nghé trắng(3), đẻ lần 2 dc 1 nghé đen(4).con nghé đen lớn lên giao phối với 1 trâu đực đen (5) sinh ra một nghé trắng (6) . xác định kiểu gen của 6 con trâu nói trên:)
  ai giải dc mà chặt chẽ nhất nào........
   
 2. honghai9x

  honghai9x Guest

  câu nãy dễ thôi mà bỏ tất cả vào nồi nấu lên =)).............

  ---------------

  Nhắc nhở lần 1: Thành viên spam bài trong chuyên mục Học tập. Tái phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật theo đúng quy định của ban điều hành diễn đàn: Ban nick trong 14 ngày.

  P/s: Em cũng cần thay đổi chữ ký!
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2008
 3. hunganhdo

  hunganhdo Guest

  học thì cho ra học, đừng có đùa, k làm thì đừng có viết linh tinh
   
 4. oanhonkiem

  oanhonkiem Guest

  ta xe phải đăt trâu trắng có gen là A ( theo mình nghi thì câu này ko đúng trong thục tế vì chô mình toàn trâu đên ko lẽ thuần chủng) trâu đen là a
  ta có trắng + đen >>> trắng vs trắng + đen >>>> đen
  -->>> trấu được trắng phải có kiểu gen Aa ( ví aa sẽ ra trâu đen mà A A sẽ ko có sinh ra con đen và trắng hơi dài mình nghĩ là có cách giải thích khác ỏ ở đoan này)
  ta có: Aa + aa>>>>>> 50% Aa vs 50%aa

  con đen ( aa) giao phối với con trâu đen sinh ra con nghe trắng( ở đoạn này thì hơi vô lý vì có thể xẩy ra trưởng hợp 50%) cókiểu gen là Aa nhưng con trâu đực thì có thể có 2 loại kiểu gen là Aa và A A
  ta có: Aa +| aa >>>>>>>> 50% trắng 50% đen
  con TH A A + aa>>>> 100% trắng

  giải thế đúng ko?( cũng muốn giải tường tận nhưng ko biết viết phếp lai trong này thế nào):D;)
  Vậy trâu 1 Aa trâu 2 aa trâu 3 là Aa trâu 4là aa trâu 5 có 2 trường hợp Aa vá A A trâu 6 là Aa
   
 5. quynhdihoc

  quynhdihoc Guest

  Bài mình giải nè.

  Mình không phải chuyên sinh nhưng thôi cũng đóng góp tí:
  Sai đừng nói nha. Hì.
  Dễ thấy, nghé đen 4 khi lớn lên giao phối với 1 con trâu đen đưc 5 sinh ra con nghé trắng 6 và trong nhiều lần sinh sản không thấy có màu lông thứ 3
  suy ra>> màu lông đen là trội hoàn toàn so với màu lông trắng.
  và trâu đen 5 và nghé đen 4 có kiểu gen dị hợp
  Quy ước : gen a quy định lông màu trắng
  gen A quy định lông màu đen.
  >> Trâu trắng 1, nghé trắng 3, nghé trắng 6 có kiểu gen là aa
  trâu đen 5 có kiểu gen Aa và nghé đen 4 có kiểu gen Aa
  Còn các con trâu đen khác có kiểu gen là A_
  Sơ đồ lai: Trâu trắng x trâu đen
  aa A_
  a A, ?
  F1: nghé trắng : nghé đen
  aa : A_
  Nghé trắng 1 nhận 1gen a từ bố, nhận 1 gen a từ mẹ >> trâu đen 2 có kiểu gen là Aa
  Hình như vậy là xong thì phải.
  Kết quả: trâu trắng 1:aa
  trâu đen 2: Aa
  nghé trắng 3: aa
  nghé đen 4: Aa
  trâu đen 5: Aa
  nghé trắng 6: aa
  Này bạn, giải xong, nếu đúng có quà không? Hì Hì.
  Mình đùa thôi.
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2008
 6. hunganhdo

  hunganhdo Guest

  [FONT=.VnTime]Oanhonkiem µ, cËu lµm sai roµi, thÕ nµy nh¸[/FONT]
  [FONT=.VnTime]®Çu tiªn ph¶i viÕt s¬ ®å lai ®Ó biÓu diÔn toµn bé ®Ò bµi [/FONT]
  [FONT=.VnTime]S¬ ®å lai: P : (1)T . [/FONT][FONT=.VnTime](2) §[/FONT]
  [FONT=.VnTime]F1: (3)T[/FONT]
  [FONT=.VnTime](4)§ [/FONT][FONT=.VnTime](5)§[/FONT]
  [FONT=.VnTime]F2: (6)T[/FONT]
  [FONT=.VnTime]G/S tÝnh tr¹ng ®en lµ tÝnh tr¹ng lÆn th× khi lai -----> F1(§) tr¸i gt.V× theo gt(4)§[/FONT][FONT=.VnTime] (5) §-------> tr¾ng------> tr¸i gt[/FONT]
  [FONT=.VnTime]----> tÝnh tr¹ng ®en lµ tt tréi so víi tt tr¾ng[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Qui ­íc: gen A qui ®Þnh tt ®en[/FONT]
  [FONT=.VnTime]gen a tr¾ng[/FONT]
  [FONT=.VnTime]xÐt P2:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]xÐt F2: (6) cã kh tr¾ng sÏ cã kg aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime]con(6) : nhËn 1 alen (a) tõ (4) ®en[/FONT]
  [FONT=.VnTime]nhËn 1 alen (a) tu (5) ®en[/FONT]
  [FONT=.VnTime]mÆt kh¸c :4)(5) ®Òu cã kh ®en nªn ®· cã 1 alen (A)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]------------> con (4)(5) ®Òu cã kg dÞ hîp Aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime]S¬ ®å lai:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]P2: Aa [/FONT][FONT=.VnTime]Aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime]G2: A, a A,a[/FONT]
  [FONT=.VnTime]F2: 1AA: 2Aa : 1aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime](§) (§) (T)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]xÐt F1:[/FONT]
  [FONT=.VnTime](3) cã kiÓu h×nh tr¾ng[/FONT]
  [FONT=.VnTime](3) : nhËn 1 alen (a) tõ (1)T[/FONT]
  [FONT=.VnTime]nhËn 1 alen a tu (2)§[/FONT]
  [FONT=.VnTime]mÆt kh¸c(2) cã kiÓu h×nh ®en ---> cã 1 alen (A)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]lai(3) cho alen (a) ---->(2) cã kiÓu gen dÞ hîp[/FONT]
  [FONT=.VnTime]S¬ ®å lai [/FONT]
  [FONT=.VnTime]P1: aa . [/FONT][FONT=.VnTime]Aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime]G1: a A, a[/FONT]
  [FONT=.VnTime]F1: Aa : aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime](§) (T)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]KÕt luËn:[/FONT]
  [FONT=.VnTime](1) tr©u ®ùc tr¾ng cã kg aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime](2) tr©u c¸i ®en cã kiÓu gen Aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime](3) nghÐ tr¾ng cã kg aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime](4) nghÐ ®en cã kiÓu gen Aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime](5) tr©u ®ùc ®en cã kg Aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime](6) nghÐ tr¾ng cã kg aa[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Bµi lµm nh­u thÕ lµ chÆt chÏ, ai mµ kh«ng hiÓu th× cø hái nh¸:)[/FONT]
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2008
 7. oanhonkiem

  oanhonkiem Guest

  hê hê lúc chiều rảnh rỗi giải lại thấy mình sai rồi hì xin lỗi tôi chỉ thích sinh học thôi chứ ko giỏi
  mà tôi thấy bạn viết cái gì vậy ?????:D đọc ko nổi chỉ đọc được bài của bạn trên
  nếu có lần sau tôi xin cẩn thận hơn:-\"
   
 8. linopro

  linopro Guest

  giải gì dài thế, xem tui nè:
  theo đề bài ta thấy chắc chắn tính trạng màu lông không liên kết với NST giới tính, mà tuân theo phân li độc lập
  ta thấy ở đời con nghé đen sau khi lớn lên nó lấy con trâu đen sau thời gian mang thai nó đẻ ra con nghé trắng nên tính trạng lông trắng là tính trội. Tính trạng trên lại do 1 cặp gen quy định nên:
  ta quy ước lông đen: A lông trắng:a
  từ đó ta có những kiểu hình trắng thì có kiểu gen là aa
  --> (1), (3), (6) :aa
  dựa vào cặp bố mẹ: 4 lai 5 --> 6
  ta suy ra (4) :Aa , (5):Aa, (6) aa
  dựa cặp bố mẹ: 1 lai 2 --> 3, 4 : ta thấy 1,2 lai với nhau mà đẻ ra 1 con trắng thì con trắng sẽ có kiểu gen aa --> kiểu gen của (2) sẽ là Aa
  Vậy kểu gen của những anh chị bò nói trên là :
  (1), (3), (6) :aa
  (2), (4), (5):Aa
   
 9. linopro

  linopro Guest

  à mà bài này cũng không cần chuyên sinh phải ra tay đầu, bài này có trong sách bài tập đó mà
   
 10. oanhonkiem

  oanhonkiem Guest

  nếu tui có bài có được post lên đây ko vậy?????????
  thắc mắc về sinh học thì tui hỏi ở đâu??????????
   
 11. hunganhdo

  hunganhdo Guest

  cậu không lập luận thì dựa vào cái gì mà kết luận dc kg của các con trâu hả, chẳng qua là có kg rùi , gt xem sao tự nhiên lại bít dc kg của (1) (3) (6) nhanh thế hả
   
 12. vietems

  vietems Guest

  đúng qui cách nên giả sử , rồi loại trường hợp aa:đen đi
  >> aa: trắng > dễ dàng nhận thấy các kiểu gen còn lại
  bài này cơ bản mà
   
 13. nh0c_coi

  nh0c_coi Guest

  hj ! mình hem học chuyên sinh , nhưng thik học sinh lém ......... hân hạnh dc làm wen zới mây you !! ha 1há
   
 14. Các cậu giai thích thế nào về hiện tượng ;mot bà mẹ sinh được đứa con và trong bụng đứa con có thai nhi 3 tháng tuổi trên thời sự.ai khong biết đừng nói nhăng nói cuội nhe!
   
 15. hoasakura

  hoasakura Guest

  theo tớ đc biết thì đây là hiện tượng bào thai kí sinh, tức là bà mẹ mang thai hai người con và một trong hai bào thai đã bám vào bào thai kia hút chất dinh dưỡng để lớn lên, trong khi bào thai bị kí sinh vẫn lớn bình thường.khi sinh ra đứa trẻ bị kí sinh lớn lên thì người anh em song sinh kia cũng hút chât dinh dưỡng từ người kia để lớn lên , người ta thường làm phãu thuật để tách bỏ cơ thể kí sinh ra
   
 16. vì 4(đen) lai với5(đen) ra 6(trắng) thì tt trắng là lặn là điều hiển nhiên rồi\Rightarrowkg của (1)(3)(6)
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2008
 17. Cậu nói tớ khong hiểu rõ lắm.Làm sao mà một thai nhi lại chui vào bụng của thai nhi kia được.Mà hai thai có cùng tháng tuổi đâu.Nhưng dù sao tớ cũng cảm ơn cậu!
   
 18. hunganhdo

  hunganhdo Guest

  oái, như sakura nói là sinh đôi còn gì, nhưng tớ không nghĩ là cũng có kiểu kí sinh hút chất dinh dưỡng vậy đâu, làm gì có chuyện như vậy.mà cái khái niệm kí sinh người ta hok dùng cho người với nhau đâu
   
 19. ơ sao mấy ngày nay ko có bài jì à chán wá:-\":-\":-\"thế mà cũng gọi là dân chuyên
   
 20. hunganhdo

  hunganhdo Guest

  what? nói gì vậy, đừng có chưa chín đã đỏ hén, dân chuyên thì cũng phải đi từ bài dễ đến bài khó mới thành chuyên được, ấy có làm được chặt chẽ hok mà nói,
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY