Vật lí 11 Ai biết làm sao để chuyển về ký hiệu toán học không ạ?

zkaiser01

Học sinh mới
7 Tháng sáu 2024
1
0
1
16
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[TEX]U_{AB} = U_{AC} + U_{CB} = I_1R_1 +(I_1 - I_5)R_2 = I_1(R_1 +R_2) - I_5R_2[/TEX] (1).
[TEX]U_{AB} = U_{AD} + U_{DB} = I_3R_3 + (I_3 + I_5)R_4 = I_3(R_3 + R_4) + I_5R_4[/TEX] (2).
[TEX]U_{AB} = U_{AB} + U_{CD} + U_{DB} = I_1R_1 + I_5R_5 + I_3R_3 +I_5R_4 = I_1R_1 + I_3R_4 + I_5(R_5 + R_4).[/TEX] (3)

[TEX](1) \Rightarrow I_1 = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}[/TEX] (4)
[TEX](2) \Rightarrow I_3 = \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}[/TEX] (5)
(4) -----> (3) [TEX]U_{AB} = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}R_1 + I_5(R_5 + R_4) + I_3R_4[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + I_3R_4[/TEX] (6)

(5) ------> (6) [TEX]U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4 [/TEX]

\Leftrightarrow [TEX]U_{AB}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]U_{AB}(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}) = I_5(R_5 + R_4 + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}+ \frac{R_4^2}{R_3 + R_4})[/TEX] (7).

[[TEX]\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]R_1R_4 = R_2R_3[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]R_1R_4 + R_2R_4 = R_2R_3 + R_2R_4[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]R_4(R_1 + R_2) = R_2(R_3 + R_4)[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 = R_4}[/TEX] (8)

(8) ------> (7) \Rightarrow [TEX]I_5 = 0 \Rightarrow U_{CD} = 0[/TEX] (ĐCCM)
 

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
446
853
164
19
Thanh Hóa
Thanh Hóa
[TEX]U_{AB} = U_{AC} + U_{CB} = I_1R_1 +(I_1 - I_5)R_2 = I_1(R_1 +R_2) - I_5R_2[/TEX] (1).
[TEX]U_{AB} = U_{AD} + U_{DB} = I_3R_3 + (I_3 + I_5)R_4 = I_3(R_3 + R_4) + I_5R_4[/TEX] (2).
[TEX]U_{AB} = U_{AB} + U_{CD} + U_{DB} = I_1R_1 + I_5R_5 + I_3R_3 +I_5R_4 = I_1R_1 + I_3R_4 + I_5(R_5 + R_4).[/TEX] (3)

[TEX](1) \Rightarrow I_1 = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}[/TEX] (4)
[TEX](2) \Rightarrow I_3 = \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}[/TEX] (5)
(4) -----> (3) [TEX]U_{AB} = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}R_1 + I_5(R_5 + R_4) + I_3R_4[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + I_3R_4[/TEX] (6)

(5) ------> (6) [TEX]U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4 [/TEX]

\Leftrightarrow [TEX]U_{AB}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]U_{AB}(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}) = I_5(R_5 + R_4 + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}+ \frac{R_4^2}{R_3 + R_4})[/TEX] (7).

[[TEX]\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]R_1R_4 = R_2R_3[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]R_1R_4 + R_2R_4 = R_2R_3 + R_2R_4[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]R_4(R_1 + R_2) = R_2(R_3 + R_4)[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 = R_4}[/TEX] (8)

(8) ------> (7) \Rightarrow [TEX]I_5 = 0 \Rightarrow U_{CD} = 0[/TEX] (ĐCCM)
zkaiser01Bạn có thể học qua một khóa Latex cơ bản 30 phút với sự tài trợ của Google =))). Còn nếu ngại (hoặc lười như mình) thì bạn cứ copy paste đống này vào một web online Latex editor nào đó, xóa hết mấy cái [TEX] với [/TEX] đi rồi để web dịch hộ là được.
 

dangxuanchuon

Học sinh
Thành viên
31 Tháng bảy 2022
107
61
46
Phú Yên
Mình đã làm hộ cho bạn rồi đây
[math][TEX]U_{AB} = U_{AC} + U_{CB} = I_1R_1 +(I_1 - I_5)R_2 = I_1(R_1 +R_2) - I_5R_2[/TEX] (1). [TEX]U_{AB} = U_{AD} + U_{DB} = I_3R_3 + (I_3 + I_5)R_4 = I_3(R_3 + R_4) + I_5R_4[/TEX] (2). [TEX]U_{AB} = U_{AB} + U_{CD} + U_{DB} = I_1R_1 + I_5R_5 + I_3R_3 +I_5R_4 = I_1R_1 + I_3R_4 + I_5(R_5 + R_4).[/TEX] (3) [TEX](1) \Rightarrow I_1 = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}[/TEX] (4) [TEX](2) \Rightarrow I_3 = \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}[/TEX] (5) (4) -----> (3) [TEX]U_{AB} = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}R_1 + I_5(R_5 + R_4) + I_3R_4[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + I_3R_4[/TEX] (6) (5) ------> (6) [TEX]U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4 [/TEX] \Leftrightarrow [TEX]U_{AB}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]U_{AB}(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}) = I_5(R_5 + R_4 + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}+ \frac{R_4^2}{R_3 + R_4})[/TEX] (7). [[TEX]\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]R_1R_4 = R_2R_3[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]R_1R_4 + R_2R_4 = R_2R_3 + R_2R_4[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]R_4(R_1 + R_2) = R_2(R_3 + R_4)[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 = R_4}[/TEX] (8) (8) ------> (7) \Rightarrow [TEX]I_5 = 0 \Rightarrow U_{CD} = 0[/TEX] (ĐCCM)[/math]
(
[math]U_{AB} = U_{AC} + U_{CB} = I_1R_1 +(I_1 - I_5)R_2 = I_1(R_1 +R_2) - I_5R_2 (1). U_{AB} = U_{AD} + U_{DB} = I_3R_3 + (I_3 + I_5)R_4 = I_3(R_3 + R_4) + I_5R_4 (2). U_{AB} = U_{AB} + U_{CD} + U_{DB} = I_1R_1 + I_5R_5 + I_3R_3 +I_5R_4 = I_1R_1 + I_3R_4 + I_5(R_5 + R_4). (3) (1) \Rightarrow I_1 = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2} (4) (2) \Rightarrow I_3 = \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4} (5) (4) -----> (3) U_{AB} = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}R_1 + I_5(R_5 + R_4) + I_3R_4 \Leftrightarrow U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + I_3R_4 (6) (5) ------> (6) U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4 \Leftrightarrow U_{AB}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4 \Leftrightarrow U_{AB}(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}) = I_5(R_5 + R_4 + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}+ \frac{R_4^2}{R_3 + R_4}) (7). [\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \Leftrightarrow R_1R_4 = R_2R_3 \Leftrightarrow R_1R_4 + R_2R_4 = R_2R_3 + R_2R_4 \Leftrightarrow R_4(R_1 + R_2) = R_2(R_3 + R_4) \Leftrightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 = R_4} (8) (8) ------> (7) \Rightarrow I_5 = 0 \Rightarrow U_{CD} = 0 (ĐCCM)[/math]
)

cách làm:
như hình
14W_dM9-FS37Aj6CFp92H0X_W9A5i8nX8=w1600-h732-iv2
 

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
446
853
164
19
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Mình đã làm hộ cho bạn rồi đây
[math][TEX]U_{AB} = U_{AC} + U_{CB} = I_1R_1 +(I_1 - I_5)R_2 = I_1(R_1 +R_2) - I_5R_2[/TEX] (1). [TEX]U_{AB} = U_{AD} + U_{DB} = I_3R_3 + (I_3 + I_5)R_4 = I_3(R_3 + R_4) + I_5R_4[/TEX] (2). [TEX]U_{AB} = U_{AB} + U_{CD} + U_{DB} = I_1R_1 + I_5R_5 + I_3R_3 +I_5R_4 = I_1R_1 + I_3R_4 + I_5(R_5 + R_4).[/TEX] (3) [TEX](1) \Rightarrow I_1 = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}[/TEX] (4) [TEX](2) \Rightarrow I_3 = \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}[/TEX] (5) (4) -----> (3) [TEX]U_{AB} = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}R_1 + I_5(R_5 + R_4) + I_3R_4[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + I_3R_4[/TEX] (6) (5) ------> (6) [TEX]U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4 [/TEX] \Leftrightarrow [TEX]U_{AB}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]U_{AB}(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}) = I_5(R_5 + R_4 + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}+ \frac{R_4^2}{R_3 + R_4})[/TEX] (7). [[TEX]\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]R_1R_4 = R_2R_3[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]R_1R_4 + R_2R_4 = R_2R_3 + R_2R_4[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]R_4(R_1 + R_2) = R_2(R_3 + R_4)[/TEX] \Leftrightarrow [TEX]\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 = R_4}[/TEX] (8) (8) ------> (7) \Rightarrow [TEX]I_5 = 0 \Rightarrow U_{CD} = 0[/TEX] (ĐCCM)[/math]
(
[math]U_{AB} = U_{AC} + U_{CB} = I_1R_1 +(I_1 - I_5)R_2 = I_1(R_1 +R_2) - I_5R_2 (1). U_{AB} = U_{AD} + U_{DB} = I_3R_3 + (I_3 + I_5)R_4 = I_3(R_3 + R_4) + I_5R_4 (2). U_{AB} = U_{AB} + U_{CD} + U_{DB} = I_1R_1 + I_5R_5 + I_3R_3 +I_5R_4 = I_1R_1 + I_3R_4 + I_5(R_5 + R_4). (3) (1) \Rightarrow I_1 = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2} (4) (2) \Rightarrow I_3 = \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4} (5) (4) -----> (3) U_{AB} = \frac{U_{AB} + I_5R_2}{R_1 + R_2}R_1 + I_5(R_5 + R_4) + I_3R_4 \Leftrightarrow U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + I_3R_4 (6) (5) ------> (6) U_{AB}(1-\frac{R_1}{R_1 + R_2)} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4 \Leftrightarrow U_{AB}\frac{R_2}{R_1 + R_2} = I_5(R_4 + R_5 - \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}) + \frac{U_{AB} - I_5R_4}{R_3 + R_4}R_4 \Leftrightarrow U_{AB}(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}) = I_5(R_5 + R_4 + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}+ \frac{R_4^2}{R_3 + R_4}) (7). [\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \Leftrightarrow R_1R_4 = R_2R_3 \Leftrightarrow R_1R_4 + R_2R_4 = R_2R_3 + R_2R_4 \Leftrightarrow R_4(R_1 + R_2) = R_2(R_3 + R_4) \Leftrightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_4}{R_3 = R_4} (8) (8) ------> (7) \Rightarrow I_5 = 0 \Rightarrow U_{CD} = 0 (ĐCCM)[/math]
)

cách làm:
như hình
14W_dM9-FS37Aj6CFp92H0X_W9A5i8nX8=w1600-h732-iv2
dangxuanchuonƠ, HMF tích hợp Latex editor từ lúc nào đấy :v Ngày trước mà có cái này thì tiện thật.
 
Top Bottom