^^!...............)

Thảo luận trong 'Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)' bắt đầu bởi prince_bin, 19 Tháng bảy 2009.

Lượt xem: 659

 1. prince_bin

  prince_bin Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Cho 18,5g hh X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dd HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau pu xảy ra ht đc 2,24l khí NO(đktc) dd Y vàcònlại 1,46g kim loại. Khối lượng muối trong Y và nồng độ mol HNO3 là....?
  A 48,6g 2,7M
  B 65,34g 2,7M
  C 65,34g 3,2M
  D 48,6g 3,2M
  GiẢi chI tiẾt vÀ nHje`U cáCh dÙm ngEn cáC baN...........!
   
 2. đơii tẹo đáp án D (%)(%)(%)(%)(%)(%) nếu giải đơi tối đánh lên cho :D
   
 3. justforlaugh

  justforlaugh Guest

  Do sau phản ứng Fe dư nên ta có quá trình sau nên Fe sẽ lên Fe+2

  [tex] Fe^0 \Rightarrow Fe ^{+2} + 2e [/tex]

  mol x ------x--------- 2x

  [tex]Fe3O4 + 2e \Rightarrow 3 Fe ^{+2}[/tex]
  mol y-----------2y----------------3y

  [tex] N^{+5} + 3e \Rightarrow NO[/tex]
  mol 0,3 0,1

  Có hệ 2x - 2y = 0,3

  56x + 232y = 18,5 - 1,46

  Từ đó tìm đc x,y và ----> tìm đc theo yêu cầu bài toán
   
 4. Cho 18,5g hh X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dd HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau pu xảy ra ht đc 2,24l khí NO(đktc) dd Y vàcònlại 1,46g kim loại. Khối lượng muối trong Y và nồng độ mol HNO3 là....?


  do kim loại dư nên tao [tex] Fe^{2+}[/tex]
  bảo toàn E ta có [tex] 3Fe ^{+ \frac {8}{3}}+2e >>> 3Fe ^{2+}[/tex]
  [tex] N{5+}+3e >>>N^{2+}[/tex]
  [tex] Fe>>>>Fe^{2+}[/tex]+2e

  gọi x y lần lượt là số mol của Fe phản ứng [tex]Fe_3O_4 [/tex]

  có 56x+232y=18,5-1,46 =17,04 mol
  và 2x=2y+0,1.3
  giải ra x= 0,18 mol y= 0,03 mol >>>n [tex] Fe^{2+} [/tex]=0,18 + 0,03.3 =0,24 mol >>>muối = 0,27.180=48,6 mol
  nHNO3=n NO3- + NO = 0,27 .2 + o,1 = 0,64 mol >>>Cm=3,2 M
   
 5. [tex](Fe,Fe_3O_4)---------->(Fe:xmol;O:ymol)[/tex]

  [tex]Fe[/tex] dư, [tex]Fe^{3+}[/tex] bị khử xuống [tex]Fe^{2+}[/tex]

  [tex]Fe - 2e--->Fe^{2+}[/tex]
  [tex]x[/tex]___[tex]2x[/tex]___[tex]x[/tex]

  [tex]O + 2e--->O^{2-}[/tex]
  [tex]y[/tex]___[tex]2y[/tex]

  [tex]N^{+5} + 3e--->N^{+2}[/tex]
  ________0,3_____0,1

  [tex] \rightarrow \left{\begin 56x+16y=18,5-1,46=17,04 \\ 2x = 2y+0,3[/tex]

  [tex]\leftrightarrow \left{\begin x=0,27 \\ y=0,12[/tex]

  [tex]m_{muoi}=0,27.180=48,6g[/tex]

  [tex][HNO_3]=\frac{0,1 + 0,27.2}{0,2}=3,2M[/tex]

  [tex]\rightarrow dap. an. D[/tex]
   
 6. Đặt [tex]n_{HNO_3} pu = x mol[/tex]

  Bảo toàn khối lượng:

  [tex]m_{hhX} + m_{HNO_3}=m_{muoi} + m_{NO} + m_{H_2O} + m_{KL.du}[/tex]

  [tex]\leftrightarrow 18,5 + 63x = 180.\frac{(x-0,1)}{2} + 0,1.30 + 0,5x.18 + 1,46[/tex]

  [tex]\leftrightarrow x =0,64 mol[/tex]

  [tex]\rightarrow [HNO_3]=\frac{0,64}{0,2}=3,2M[/tex]

  [tex]m_{muoi}=180.\frac{(0,64-0,1)}{2}=48,6g[/tex]
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2009
 7. cách 2 a' cũng được đó :D ********************************* 50 này ***********************************
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->