^^!...............)

Thảo luận trong 'Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)' bắt đầu bởi prince_bin, 19 Tháng bảy 2009.

Lượt xem: 747

 1. prince_bin

  prince_bin Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Cho 18,5g hh X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dd HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau pu xảy ra ht đc 2,24l khí NO(đktc) dd Y vàcònlại 1,46g kim loại. Khối lượng muối trong Y và nồng độ mol HNO3 là....?
  A 48,6g 2,7M
  B 65,34g 2,7M
  C 65,34g 3,2M
  D 48,6g 3,2M
  GiẢi chI tiẾt vÀ nHje`U cáCh dÙm ngEn cáC baN...........!
   
 2. đơii tẹo đáp án D (%)(%)(%)(%)(%)(%) nếu giải đơi tối đánh lên cho :D
   
 3. justforlaugh

  justforlaugh Guest

  Do sau phản ứng Fe dư nên ta có quá trình sau nên Fe sẽ lên Fe+2

  [tex] Fe^0 \Rightarrow Fe ^{+2} + 2e [/tex]

  mol x ------x--------- 2x

  [tex]Fe3O4 + 2e \Rightarrow 3 Fe ^{+2}[/tex]
  mol y-----------2y----------------3y

  [tex] N^{+5} + 3e \Rightarrow NO[/tex]
  mol 0,3 0,1

  Có hệ 2x - 2y = 0,3

  56x + 232y = 18,5 - 1,46

  Từ đó tìm đc x,y và ----> tìm đc theo yêu cầu bài toán
   
 4. Cho 18,5g hh X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dd HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau pu xảy ra ht đc 2,24l khí NO(đktc) dd Y vàcònlại 1,46g kim loại. Khối lượng muối trong Y và nồng độ mol HNO3 là....?


  do kim loại dư nên tao [tex] Fe^{2+}[/tex]
  bảo toàn E ta có [tex] 3Fe ^{+ \frac {8}{3}}+2e >>> 3Fe ^{2+}[/tex]
  [tex] N{5+}+3e >>>N^{2+}[/tex]
  [tex] Fe>>>>Fe^{2+}[/tex]+2e

  gọi x y lần lượt là số mol của Fe phản ứng [tex]Fe_3O_4 [/tex]

  có 56x+232y=18,5-1,46 =17,04 mol
  và 2x=2y+0,1.3
  giải ra x= 0,18 mol y= 0,03 mol >>>n [tex] Fe^{2+} [/tex]=0,18 + 0,03.3 =0,24 mol >>>muối = 0,27.180=48,6 mol
  nHNO3=n NO3- + NO = 0,27 .2 + o,1 = 0,64 mol >>>Cm=3,2 M
   
 5. [tex](Fe,Fe_3O_4)---------->(Fe:xmol;O:ymol)[/tex]

  [tex]Fe[/tex] dư, [tex]Fe^{3+}[/tex] bị khử xuống [tex]Fe^{2+}[/tex]

  [tex]Fe - 2e--->Fe^{2+}[/tex]
  [tex]x[/tex]___[tex]2x[/tex]___[tex]x[/tex]

  [tex]O + 2e--->O^{2-}[/tex]
  [tex]y[/tex]___[tex]2y[/tex]

  [tex]N^{+5} + 3e--->N^{+2}[/tex]
  ________0,3_____0,1

  [tex] \rightarrow \left{\begin 56x+16y=18,5-1,46=17,04 \\ 2x = 2y+0,3[/tex]

  [tex]\leftrightarrow \left{\begin x=0,27 \\ y=0,12[/tex]

  [tex]m_{muoi}=0,27.180=48,6g[/tex]

  [tex][HNO_3]=\frac{0,1 + 0,27.2}{0,2}=3,2M[/tex]

  [tex]\rightarrow dap. an. D[/tex]
   
 6. Đặt [tex]n_{HNO_3} pu = x mol[/tex]

  Bảo toàn khối lượng:

  [tex]m_{hhX} + m_{HNO_3}=m_{muoi} + m_{NO} + m_{H_2O} + m_{KL.du}[/tex]

  [tex]\leftrightarrow 18,5 + 63x = 180.\frac{(x-0,1)}{2} + 0,1.30 + 0,5x.18 + 1,46[/tex]

  [tex]\leftrightarrow x =0,64 mol[/tex]

  [tex]\rightarrow [HNO_3]=\frac{0,64}{0,2}=3,2M[/tex]

  [tex]m_{muoi}=180.\frac{(0,64-0,1)}{2}=48,6g[/tex]
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2009
 7. cách 2 a' cũng được đó :D ********************************* 50 này ***********************************
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY