3 bài ( axit cacbocylic ) cần lắm T.T

P

phils1412

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.hõn hợp X gồm 2 axit đồng đẳng kế tiếp.Lấy m(g) X đem tác dung 12g Na thì thu được 14,27 chất rắn vào 0,336l h2 (dktc).Cũng m(g) X tác dụng vừa đủ 600ml đ br2/h2o 0,05M .vậy ctct của 2 axit?
2. cho m(g) hh A gom n-propylic và axit propionic phản ứng hết 100mldd NaHCo3 4,04%(D= 1,04g/ml).thể tích co2 sinh ra = 1/18 thể tích co2 tạo thành khí đốt cháy hoàn toàn m(g) hh A.Giá trị m,C% hh A?
3. cho 2 chất hửu cơ X,Y đều chứa các nguyên tố C,H,O.Cho 2,25g X td vừa đủ 50ml dung dich KOH 1M.Đốt cháy hoàn toàn 3g chát Y được 4,4g co2 và 1,8g h20 .Biết 0,6g chất Y td Na dư tạo 112ml h2,0,6 g chất Y td vs 224ml h2 khi co Ni đun nóng .CTCT Y?:eek:
 
Top Bottom