2 kết quả?!

Q

quynhan92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HH khí A gồm H2 và 1 olefin ở 81.9 (oC) và 1 atm, có tỉ lệ mol là 1 : 1. Cho hh A qua ống đựng Ni nung nóng, thu đc hh khí B có tỉ khối hơi so với H2 là 23.3; hiệu suất pư là b%.
Tìm CTPT của olefin và tính hs của pư!
(câu IV, đề 66, đề tuyển sinh)

Bài này trong sách giải ra 3 chất, 1 cô dạy 3 chất,còn thấy m` lí luận là chất khí nên chỉ có 1 chất!
Giúp m` với!!!!!!!!!!!!!!!!!:(
 
O

oack

HH khí A gồm H2 và 1 olefin ở 81.9 (oC) và 1 atm, có tỉ lệ mol là 1 : 1. Cho hh A qua ống đựng Ni nung nóng, thu đc hh khí B có tỉ khối hơi so với H2 là 23.3; hiệu suất pư là b%.
Tìm CTPT của olefin và tính hs của pư!
(câu IV, đề 66, đề tuyển sinh)

Bài này trong sách giải ra 3 chất, 1 cô dạy 3 chất,còn thấy m` lí luận là chất khí nên chỉ có 1 chất!
Giúp m` với!!!!!!!!!!!!!!!!!:(

olefin: [TEX]C_nH_{2n} [/TEX]
[TEX]C_nH_{2n}+ H_2 -->C_nH_{2n+2}[/TEX]
[TEX]M_B=46,6[/TEX]
ko hoàn toàn lên B: [TEX]H_2;anken;ankan[/TEX]
[TEX] -> 14n+2 \geq 46,6[/TEX]
\Rightarrow [TEX]n \geq 4[/TEX]
n \leq 4 do là khí \Rightarrow olefin:[TEX] C_4H_8[/TEX]
[TEX]CH_2=CH-CH_2-CH_3[/TEX]
[TEX]CH_3-CH=CH-CH_3[/TEX]
[TEX]CH_2=C(CH_3)-CH_3[/TEX]
tớ ra hẳn 4 chất =.= sao thế nhờ =.= H=... vì tớ chưa thấy C đâu cả =.= post hộ tớ lời giải của thầy cậu nhé ^^ thanks
[TEX]14n+2[/TEX] hay [TEX]14n[/TEX] cũng đều ra [TEX]=4 [/TEX]
 
Top Bottom