2 bài này m` chịu, mọi người giúp với!

Q

quynhan92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

B1, A có công thức phân tử là C6H6, mạch thẳng, biết 1 mol A tác dụng với dd AgNO3/Nh3 dư tạo ra 2.92 gam kết tủa. Xác định CTCT của A và đọc tên!

B2 Đốt cháy hoàn toàn 90cm3 hh khí H2, anken(A), Ankin(B) sinh ra 120 cm3 Co2. Khi đun 90 cm3 hh đó với Ni để phản ứng hiđro hoá xảy ra hoàn toàn, người ta thu đc sau pư 40 cm3 một hiđrocacbon duy nhất.. Tìm CTPT, CTCT của A và B.
 
Last edited by a moderator:
M

membell

B1, A có công thức phân tử là C6H6, mạch thẳng, biết 0,01 mol A tác dụng với dd AgNO3/Nh3 dư tạo ra 2.92 gam kết tủa. Xác định CTCT của A và đọc tên!
Mình nghĩ là đề như thế này mới đúng.

theo tăng giảm khói lượng ta có: MA *0,01=2,92-107x ( với x là số mol Ag)
thay vào ta tìm được x=2
--------> A có 2 nối 3 đầu mạch Hex-1,5diin

B2 Đốt cháy hoàn toàn 92cm3 hh khí H2, anken(A), Ankin(B) sinh ra 120 cm3 CO2. Khi đun 90 cm3 hh đó với Ni để phản ứng hiđro hoá xảy ra hoàn toàn, người ta thu đc sau pư 40 cm3 một hiđrocacbon duy nhất.. Tìm CTPT, CTCT của A và B.

trong 90 cm3 CÓ 50 cm3 H2
gọi x là số mol anken
y số mol akin trong 90 cm3
ta có x+2y=50
x+y=40
->x=30 ; y=10
----> trong 92 cm3 có 368/9 cm3 anken+ ankin
------>120=368n/9
n gàn bằng 3 ------> C3H6 và C3H4
 
Q

quynhan92

90cm3, hic đánh nhầm.
Thanks n` naz!
cái đề bài 1, thầy m` vik là 1 mol, nhưng chắc 0.01 mol mới đúng, tại thấy ai cũg làm vậy hết!
Thanks lần nữa!^^
 
Q

quynhan92

Mình nghĩ là đề như thế này mới đúng.

theo tăng giảm khói lượng ta có: MA *0,01=2,92-107x ( với x là số mol Ag)
thay vào ta tìm được x=2
--------> A có 2 nối 3 đầu mạch Hex-1,5diintrong 90 cm3 CÓ 50 cm3 H2
gọi x là số mol anken
y số mol akin trong 90 cm3
ta có x+2y=50
x+y=40
->x=30 ; y=10
----> trong 92 cm3 có 368/9 cm3 anken+ ankin
------>120=368n/9
n gàn bằng 3 ------> C3H6 và C3H4
m` ko hỉu lắm, (ak, 90cm3 bn), giải thic hộ m` với!
 
M

membell

à cái chỗ đó do trong 90 cm3 thì có 40 cm3 thể tích anken + ankin (hh 2 hidrocacbon)
gọi x là thể tích của hh 2 hidrocacbon có trong 92 cm3

-> x= 50*92/90 =368/9 cm3
 
Top Bottom