2 bài hoá lớp 10

F

firebat

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1:
Muối ăn có lẫn các tạp chất: Na2SO4, CaCl2, CaSO4. Trinhf bày phương pháp để thu đc muối ăn tinh khiết? Viết các phương trình hoá học.

Bài 2:
Nung x1(g) Cu với x2(g) O2 thu đc chất rắn A1. Đun nóng A1 trong x3 (g) H2SO4 98%, sau khi tan hết thu đc dd A2 và khí A3. Hấp thụ toàn bộ A3 bằng 200g dd NaOH 0,15 M tạo ra dd chứa 2,3 g muối. Bằng phương pháp thích hợp tách CuSO4 ra khỏi dd A2 thu đc 30 g tinh thể CuSO4.5H2O. Nếu cho A2 tác dụng với dd NaOH 1M thì để tạo ra lượng kết tủa nhiều nhất phải dùng hết 300ml dd NaOH. Tính x1, x2, x3?
 
K

kingvip

Bài 1 : Cho BaCl2 vào trước tiên => Còn CaCl2 cho vào Na2CO3 . Ta xem như là CaSO4 tan .
 
N

nguyenanhtuan1110

Bài 1 : Cho BaCl2 vào trước tiên => Còn CaCl2 cho vào Na2CO3 . Ta xem như là CaSO4 tan .

Em cho thêm BaCl2 thì trong dung dịch sẽ có thêm BaCl2, cho thêm Na2CO3 sẽ có thêm Na2CO. Như vậy dù loại bớt 1 số chất nhưng lại thêm chất khác.
Em nghĩ kĩ lại chút xem.
:)
 
N

nguyenanhtuan1110

Bài 1:
Muối ăn có lẫn các tạp chất: Na2SO4, CaCl2, CaSO4. Trinhf bày phương pháp để thu đc muối ăn tinh khiết? Viết các phương trình hoá học.

Bài 2:
Nung x1(g) Cu với x2(g) O2 thu đc chất rắn A1. Đun nóng A1 trong x3 (g) H2SO4 98%, sau khi tan hết thu đc dd A2 và khí A3. Hấp thụ toàn bộ A3 bằng 200g dd NaOH 0,15 M tạo ra dd chứa 2,3 g muối. Bằng phương pháp thích hợp tách CuSO4 ra khỏi dd A2 thu đc 30 g tinh thể CuSO4.5H2O. Nếu cho A2 tác dụng với dd NaOH 1M thì để tạo ra lượng kết tủa nhiều nhất phải dùng hết 300ml dd NaOH. Tính x1, x2, x3?

Kingvip làm thiếu bước của bài 1 rồi:
Bước 1: cho dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp. Tách loại kết tủaBaSO4 ta được dung dịch NaCl, CaCl2,BaCl2 (còn dư).
Bước 2: cho dung dịch Na2CỎ4 dư vào hỗn hợp. Tách loại kết tủa BaCO3 và CaCO3 ta được dung dịch NaCl, Na2CO3
Bước 3: cho dung dịch HCl dư vào hỗn hợp ta thu được dung dịch NaCl, HCl
Bước 4: cô cạn dung dịch cho H2O và HCl bay hơi hết ta thu được NaCl tinh khiết.
 
N

nguyenanhtuan1110

Bài 2:
Nung x1(g) Cu với x2(g) O2 thu đc chất rắn A1. Đun nóng A1 trong x3 (g) H2SO4 98%, sau khi tan hết thu đc dd A2 và khí A3. Hấp thụ toàn bộ A3 bằng 200g dd NaOH 0,15 M tạo ra dd chứa 2,3 g muối. Bằng phương pháp thích hợp tách CuSO4 ra khỏi dd A2 thu đc 30 g tinh thể CuSO4.5H2O. Nếu cho A2 tác dụng với dd NaOH 1M thì để tạo ra lượng kết tủa nhiều nhất phải dùng hết 300ml dd NaOH. Tính x1, x2, x3?
Bài 2:
2Cu + O2 -> 2CuO (1)

(1) => A1 gồm Cu và CuO


Cu + 2H2SO4 -> CuSO4 + SO2 + 2H2O (2)

CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O (3)

H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O (4)

CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + Na2SO4 (5)

(2)(3) => Dung dịch A2: CuSO4 và H2SO4 . Khí A3: SO2

SO2 + 2NaOH --> Na2SO3 + H2O

SO2 + NaOH ---> NaHSO3 + H2O

Đặt số mol Na2SO3 là a; số mol NaHSO3 là b
ta có:
n(NaOH)= 2a+b = 0.03(mol)
m(muối) = m(Na2SO3)+m(NaHSO3)=126a+104b=2.3
=>a=b=0.01
(2)=>n(SO2)=0.02(mol)

gt-> n(CuSO4 thu đc ở (1)(2) ) = n (CuSO4.5H2O) = 0.12(mol)
(1)(2)(3)=> n(Cu trong x1) = n(CuSO4)=0.12(mol) => x1 = 0.12*64 = 7.68(g)

(2) => n(Cu)=n(SO2)=0.02(mol)
(2)(3)=> n(Cu)+n(CuO)= n(CuSO4 trong A2) => n(CuO)=0.1(mol0
=> x2 = 0.1*80+0.02*64= 9,28(g)

(4)(5) => n(H2SO4 trong A2) + n(CuSO4)= 1/2 n(NaOH) = 1/2*0.3*1=0.15(mol)
=>n(H2SO4 trong A2) = 0.03 (mol)
=>n(H2SO4 ban đầu) = 0.03+0.02*2+0.01=0.08(mol)
=>x3 = 0.08*98*100/98 = 8(g)


 
Last edited by a moderator:
A

anhducle

Anh "mod" ui Em nghĩ anh chỉ gợi ý cách giải cho các bạn ý thui ha.....................
 
P

pttd

anh tuấn ơi coi lại cho em chỗ này nha:=>n(H2SO4 ban đầu) = 0.03+0.02*2+0.01=0.17(mol)
=>x3 = 0.17*98*100/98 = 17(g)

chỗ đó là n H2SO4 ban đầu là 0.08 chứ nhỉ, sao lại o,17 được???/
Không biết có đúng ko nữa??????????
 
Top Bottom