1 câu trong bài tập thầy Sơn

H

hocmai.hoahoc

Giả sử trung bình cứ n mắt xích có 1 phân tử clo tác dụng với PVC
Ta có: 35,5*(n+1)/(62,5n + 34,5)*100 = 63,96=> n = 3
 
L

lolemchamhoc93

Giả sử trung bình cứ n mắt xích có 1 phân tử clo tác dụng với PVC
Ta có: 35,5*(n+1)/(62,5n + 34,5)*100 = 63,96=> n = 3

thầy ơi, nếu tính như thế thì cứ n mắt xích có 1 nguyên tử clo tác dụng với PVC chứ đâu phải phân tử đâu thầy.
nếu phân tử thì phải là:

35,5*(n+2)/(62,5n + 69)*100 = 63,96=> n = 6

em k hiểu...
 
Top Bottom