1 câu nhóm lưu huỳnh

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan m gam hh X gồm CuCl2 và FeCl3 trong nước được dung dịch Y . Chia Y 2 phần bằng nhau. Phần 1 : cho khí H2S dư vào được 1,28 g kết tủa. Phần 2 : cho Na2S dư vào được 3,04 g kết tủa. Giá trị của m là :
A. 10,2 g B. 9,2 g C. 8,4 g D. 14,6 g
 
Q

quocmen15

Sai đề rồi bạn ơi xem lại phần số liệu Hình như là P1: 2Fecl_3+H_2S------> S +2NaCl +2Fecl_2
P2: 2Fecl_3 +3Na_2S-----> S +2FeS + 6NaCl
CuCl_2 + Na_2S-------> CuS +2NaCL
 
B

bugha

Phần 1: _ S-2 khử Fe3+ về Fe2+ và lên S.
_ CuCl2 phản ứng trao đổi vs H2S tạo ra CuS.
_ FeCl2 cũng nhào vô pu trao đổi vs H2S vì có đối kháng tạo kết tủa FeS, nhưng H+ cũng đối kháng vs S-2. ĐỘ ÂM ĐIỆN của H+ > Fe2+. Nên H+ cướp được em S-2 trở lại khỏi tay thằng Fe2+ sản phẩm lại tạo ra H2S và FeCl2. nên chỗ này coi như ko phản ứng.
_ Kết luận 1,28g kết tủa chỉ có S và CuS.

Phần 2: hai phản ứng đầu cũng tương tự, nhưng khác ở chỗ ko có mặc ion H+ nên kết tủa có thêm FeS.
*Tính cho 1 phần, ta có:
==> mFeS = 3,04 - 1,28 = 1,76g --> nFe2+ = 0,02 mol.
Ta lại giải đc ngay mol S nhờ vao pu oxh khử giữa Fe3+ và S-2 (Bt e-) ==> nS = 0,01
===> mCuS = 1,28 - 0,32 = 0,96 gam. ==> nCu2+ = 0,01
==> m = 2*[(64+71)*0,01 + (56+35,5*3)*0,02] = 9,2 gam.
 
Top Bottom