1 câu bài tập thầy sơn

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan 4,53 gam một muối kép X có thành phần: Al3+, SO42+; NH4+
và H2O kết tinh vào nước cho đủ 100 ml dung dịch (dung dịch Y).
- Cho 20 ml dung dịch Y tác dụng với dung dịch NH3 dư được 0,156 gam kết tủa.
- Lấy 10 ml dung dịch Y cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nóng được 0,466 gam kết tủa và 22,4 ml khí
(đktc) thoát ra. Công thức của X là:
A. Al.NH4(SO4)2.12H2O B. 2Al2(SO4)3.(NH4)2SO4.5H2O
C. Al2(SO4)3.2(NH4)2SO4.16H2O D. Al2(SO4)3.(NH4)2SO4.12H2O
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
nAl3+ =5nAl(OH)3 =5* 0,156/78= 0,01 mol
nSO42- =10nBaSO4 = 0,02 mol
nNH4+= 10nNH3= 10*0,0224/22,4 = 0,01 mol
=>mH2O = 4,53-27*0,01-18*0,01 -96*0,02 =2,16 g =>nH2O =0,12 mol
Công thức của X là: Al.NH4(SO4)2.12H2O
 
Top Bottom