1 bài tập khó về peptit.

B

bravegirl_strong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hỗn hợp A gồm 3 peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:2. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu đươc hỗn hợp sản phẩm gồm 52,5 gam glyxin và 71,2 gam alanin . biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn trong Z và tổng số liên kết peptit trong X,Y,Z nhỏ hơn 10. giá trị của m là :
A.96,7 B. 101,74 C. 100,3 D,103,9
 
Top Bottom