menđen

 1. anhkhanh1411

  Sinh 9 Xác định số tổ hợp giao tử, số loại kiểu gen, số loại kiểu hình ở đời F1 cho các phép lai

  Biết các gen trội lặn hoàn toàn và phân li độc lập. Hãy xác định số tổ hợp giao tử, số loại kiểu gen, số loại kiểu hình ở đời F1: A. P: AaBb x aaBB B. P: AABb x Aabb
 2. rikahoang

  Sinh 12 tính số loại giao tử

  giúp m bài này với
 3. rikahoang

  đột biến do consixin

  một loài thực vật, A: hoa đỏ, a: trắng, trội lặn hoàn toàn. lai 2 cây P có kiểu hình khác nhau. sử dụng consixin tác động và giảm phân hình thành giao tử tạo ra các cây F1 gồm 2 laoij kiểu hình. Bieetss rằng cây tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Nhận định nào đúng A...
 4. rikahoang

  Sinh 12 Đột biến song nhị bội

  ở 1 loài hoa tính trạng màu hoa do 1 gen trên NST thường quy định, trội lặn hoàn toàn. Người ta đem cây lưỡng bội dị hợp hoa đỏ sử lí consixin xác suất thành công là 60%. sau đó cho các cây đã xử lí này tự thụ. các cây tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. theo lí thuyết tỉ lệ...
 5. rikahoang

  Sinh [Sinh 12] Phả hệ

  1 bệnh của người do một trong 2 alen của gen quy định. Theo dõi nhưng người của dòng họ qua 4 thế hệ được thể hiện qua sơ đồ dưới Chú thích : Ô trắng là bình thường, ô màu là có bệnh. Biện luận và tính xác suất để cặp vợi chồng III3 và III4 sinh ra đứa con không mag alen bệnh Giúp mình với nha...
 6. N

  Sinh [Sinh 12] Xác suất trong quy luật di truyền

  Giúp mình nha! :)Cảm ơn trước:p Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được f1 có 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56.25%.Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ ở F1, xác suất để thu được cậy thuần chủng là bao nhiêu?
Top Bottom