gíup e với ạ. em cảm ơn.

 1. Nguyễn Minh Thủy

  Toán Bất đẳng thức tam giác và đường xiên hình chiếu

  Cho BC cố định, A di động sao cho tam giác ABC nhọn. Đường cao AD, CF, BE và H là trực tâm. CM: AB+AC+BC lớn hơn 3/2( HA+HB+HC)
 2. li mi anh

  Hóa Bài tập tổng hợp

  Câu 1: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy(sảnphẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2bằng 22. Khí NxOyvà kim loại M là: A. NO và Mg B. NO2và Al C. N2O và Al D. N2O và Fe Câu 2:Hỗn hợp X gồm...
 3. U

  Hình học phẳng tọa độ

  Cho tam giác ABC cân tại A. Điểm M nằm trong tam giác ABC sao cho góc BMC= 90° + góc A:2. Kẻ MK,MH,MI lần lượt vuông góc AB,AC,BC; KI CẮT MB tại P, HI cắt MC tại Q. Tìm tọa độ A,B,C. Biết phương trình AB:5x-3y-4=0. Đường thẳng BC đi qua E(0,2). Đường thẳng AC đi qua F(2;12) và PQ song song Ox
Top Bottom