Recent Content by trangthunguyendinh

 1. trangthunguyendinh

  Hóa 9

  đem 46,4g FexOy tác dụng vs H2 đun nóng thu đc rắn B gồm Fe và FexOy dư.Đem rắn B tác dụng hết với dd HNO3(l) dư thu đc dd C có chứa 145,2g muối Fe(NO3)3 và 0,52mol NO thoát ra.Biết các Pứ xảy ra hoàn toàn.Xác định CT oxit sắt và khối lượng kim loại từng chất trong B
 2. trangthunguyendinh

  Thi hóa 9!

  1.đem 46,4g FexOy tác dụng vs H2 đun nóng thu đc rắn B gồm Fe và FexOy dư.Đem rắn B tác dụng hết với dd HNO3(l) dư thu đc dd C có chứa 145,2g muối Fe(NO3)3 và 0,52mol NO thoát ra.Biết các Pứ xảy ra hoàn toàn.Xác định CT oxit sắt và khối lượng kim loại từng chất trong B 2.Đốt 40,6g hợp kim gồm Al...
 3. trangthunguyendinh

  Hóa [Lớp 9] Bài tập

  cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M tác dụng với dd HCl dư thu dc 4,48 lít H2( dktc) và dung dịch B. Mặt khác, khi hòa tan hết 8gam X trong dd H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 lít SO2(dktc). a,Xac định kim loai M b,Cho dd B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa C.Nung toàn bộ C trog không khí...
 4. trangthunguyendinh

  Hóa Hóa 9!

  cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M tác dụng với dd HCl dư thu dc 4,48 lít H2( dktc) và dung dịch B. Mặt khác, khi hòa tan hết 8gam X trong dd H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 lít SO2(dktc). a,Xac định kim loai M b,Cho dd B tác dụng vs dd NaOH dư đc kết tủa C.Nung toàn bộ C trog không khí...
 5. trangthunguyendinh

  Hóa 9!

  câu b nữa bn,làm sao??
 6. trangthunguyendinh

  Hóa 9!

  ????????????????!!@@@@
 7. trangthunguyendinh

  Hóa 9!

  Từ phản ứng(3) cứ 1 mol BaCl2 chuyển thành 1 mol BaSO4 khối lượng muối tăng 25 gam. Từ phản ứng (4) cứ 2 mol RCln chuyển thành 1 mol R2(SO4) khối lượng tăng 12,5 n gam. Nhưng khối lượng X3 < m hỗn hợp muối ban đầu. Chứng tỏ (4) không xảy ra. → X3 là BaSO4 Số mol BaSO4 = = 0,005 mol ð b = 0,005...
 8. trangthunguyendinh

  Hóa 9!

  giúp e bài 4 với ạ @@@
 9. trangthunguyendinh

  Hóa 9!

 10. trangthunguyendinh

  Giải thích hiện tượng

  neêu hiện tượng xảy ra khi cho Cu vào dd H2SO4 loãng và sục O2 liên tục và khi cho mảnh Cu vào dd H2SO4(đn)
 11. trangthunguyendinh

  Tách chất!!

  Mình chưa hiểu câu 2 lắm bn ạ.bn giải rõ hơn đc ko?
 12. trangthunguyendinh

  Tách chất!!

  bạn giúp mình bài 2 với!
 13. trangthunguyendinh

  Tách chất!!

  hình như mình nói bài 8 mà bạn làm bài 7 thì phải Á?
 14. trangthunguyendinh

  Tách chất!!

  bài số 5.6.8 đó !!!!!!
 15. trangthunguyendinh

  Tách chất!!

Top Bottom