Hóa 9!

trangthunguyendinh

Học sinh
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
71
15
26
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

22563775_138788463518433_414737666_o.jpg
 

thiên thần áo trắng

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng chín 2017
171
419
84
19
Nghệ An
Gọi a,b là số mol của RCln và BaCl2 có trong 2,665 gam mỗi phần

Phần 1: RCln + n AgNO3 → R(NO3)n + n AgCl (1)

a an a an (mol)

BaCl2 + 2 AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2 AgCl (2)

b 2b b 2b (mol)

nAgCl =
clip_image002.gif
= 0,04 mol ð an + 2b = 0,04

Phần 2: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2 HCl (3)

b b mol

2RCln + nH2SO4 → R2(SO4)n + 2nHCl (4)

Từ phản ứng(3) cứ 1 mol BaCl2 chuyển thành 1 mol BaSO4 khối lượng muối tăng 25 gam. Từ phản ứng (4) cứ 2 mol RCln chuyển thành 1 mol R2(SO4) khối lượng tăng 12,5 n gam. Nhưng khối lượng X3 < m hỗn hợp muối ban đầu. Chứng tỏ (4) không xảy ra. → X3 là BaSO4

Số mol BaSO4 =
clip_image004.gif
= 0,005 mol ð b = 0,005 ð an = 0,03.

mhh = a(MR + 35,5n) + 0,005. 208 = 2,665 ð aMR = 0,56

aMR / an = 0,56 / 0,03 ð MR =
clip_image006.gif


n

1

2

3

MR

18,7

37,3

56(Fe)

Vậy R là kim loại sắt Fe. Công thức hóa học của muối: FeCl3
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

trangthunguyendinh

Học sinh
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
71
15
26
Nghệ An
Từ phản ứng(3) cứ 1 mol BaCl2 chuyển thành 1 mol BaSO4 khối lượng muối tăng 25 gam. Từ phản ứng (4) cứ 2 mol RCln chuyển thành 1 mol R2(SO4) khối lượng tăng 12,5 n gam. Nhưng khối lượng X3 < m hỗn hợp muối ban đầu. Chứng tỏ (4) không xảy ra. → X3 là BaSO4

Số mol BaSO4 =
clip_image004.gif
= 0,005 mol ð b = 0,005 ð an = 0,03.

mhh = a(MR + 35,5n) + 0,005. 208 = 2,665 ð aMR = 0,56

aMR / an = 0,56 / 0,03 ð MR =
clip_image006.gif

từ đoạn này mình k hiểu sao cả bn ạ
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

thiên thần áo trắng

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng chín 2017
171
419
84
19
Nghệ An
Gọi a,b là số mol của RCln và BaCl2 có trong 2,665 gam mỗi phần

Phần 1: RCln + n AgNO3 → R(NO3)n + n AgCl (1)

a an a an (mol)

BaCl2 + 2 AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2 AgCl (2)

b 2b b 2b (mol)

nAgCl =
clip_image002.gif
= 0,04 mol ð an + 2b = 0,04

Phần 2: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2 HCl (3)

b b mol

2RCln + nH2SO4 → R2(SO4)n + 2nHCl (4)

Từ phản ứng(3) cứ 1 mol BaCl2 chuyển thành 1 mol BaSO4 khối lượng muối tăng 25 gam. Từ phản ứng (4) cứ 2 mol RCln chuyển thành 1 mol R2(SO4) khối lượng tăng 12,5 n gam. Nhưng khối lượng X3 < m hỗn hợp muối ban đầu. Chứng tỏ (4) không xảy ra. → X3 là BaSO4

Số mol BaSO4 =
clip_image004.gif
= 0,005 mol ð b = 0,005 ð an = 0,03.

mhh = a(MR + 35,5n) + 0,005. 208 = 2,665 ð aMR = 0,56

aMR / an = 0,56 / 0,03 ð MR =
clip_image006.gif


n

1

2

3

MR

18,7

37,3

56(Fe)

Vậy R là kim loại sắt Fe. Công thức hóa học của muối: FeCl3
nguồn: đáp án
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
Từ phản ứng(3) cứ 1 mol BaCl2 chuyển thành 1 mol BaSO4 khối lượng muối tăng 25 gam. Từ phản ứng (4) cứ 2 mol RCln chuyển thành 1 mol R2(SO4) khối lượng tăng 12,5 n gam. Nhưng khối lượng X3 < m hỗn hợp muối ban đầu. Chứng tỏ (4) không xảy ra. → X3 là BaSO4

Số mol BaSO4 =
clip_image004.gif
= 0,005 mol ð b = 0,005 ð an = 0,03.

mhh = a(MR + 35,5n) + 0,005. 208 = 2,665 ð aMR = 0,56

aMR / an = 0,56 / 0,03 ð MR =
clip_image006.gif

từ đoạn này mình k hiểu sao cả bn ạ
gọi a, b là nRCln, BaCl2 ở mỗi phần
ta có pthh:
Phần 1: RCln + n AgNO3 → R(NO3)n + n AgCl (1)

a______ _________an_____ a_______ an (mol)

BaCl2 + 2 AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2 AgCl (2)

b_______ 2b______ b __________2b (mol)

nAgCl = =0,04 mol =>an + 2b = 0,04 (*)

Phần 2: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2 HCl (3)

______b_________________ b mol

2RCln + nH2SO4 → R2(SO4)n + 2nHCl (4)
ta có nBaSO4 =1,165/233 =0,005 mol
=> b =0,005 mol(**)
từ (*),(**) => an = 0,03 mol (#)
mhh = a(MR + 35,5n) + 0,005. 208 =5.33/2 = 2,665 g
=> aMR = 0,56 (##)
Từ (#),(##) =>aMR / an = 0,56 / 0,03
=> MR =56/3 n
biện luận => n=3
=> MR =56 vậy R là Fe
=> CTHH FeCl3
b//
nAgNO3 =8,5%*100 /171 =0,05 mol
mak nAgCl =0,04 mol
=> nAgNO3 dư =0,01 mol
=> mAgNO3 =0,01*171 =1,71 g
mdd X2=5,33/2 +200/2+100- 5,74= 196,925 g
=> C% AgNO3 = 1,71/ 196,925 *100% =
an =0,03
n=3 => a=0,01mol
=>nFe(NO3)3 =0,01*242 =2,42g
=> C% Fe(NO3)3 =2,42/196,925 *100% =
 
Last edited:
Top Bottom