Recent Content by Thủ Khoa 2018

 1. T

  Vật lí Mấy bài Điện Xoay chiều

  Câu bao nhiêu thế bạn
 2. T

  Vật lí Mấy bài Điện Xoay chiều

  Các bác giải giúp em với ạ. Giải chi tiết được càng tốt ạ. Các mod giúp nha
 3. T

  Hóa Hóa Cực Kì Khó không mod nào giải được ạ ???

  Thì bài này mới 10 mà.
 4. T

  Hóa Siêu Khó

  Cho 10.42g Fes2, fes, cu2s, zns, mgs tác dụng h2so4 đ đc m(g) dung dịch Y chứa muối sunfat và 0.0 5mol so2. cho Y tác dụng Ba(OH)2 dư đx 43,96g kết tủa, tìm m Cần đáp án ??? Các mod giúp với đăng mấy ngày nay rồi
 5. T

  Hóa Hóa Cực Kì Khó không mod nào giải được ạ ???

  Cho 10.42g Fes2, fes, cu2s, zns, mgs tác dụng h2so4 đ đc m(g) dung dịch Y chứa muối sunfat và 0.0 5mol so2. cho Y tác dụng Ba(OH)2 dư đx 43,96g kết tủa, tìm m Cần đáp án ??? Các mod giúp với
 6. T

  Hóa Không ai giải được rồi !!!

  Cho 10.42g Fes2, fes, cu2s, zns, mgs tác dụng h2so4 đ đc m(g) dung dịch Y chứa muối sunfat và 0.0 5mol so2. cho Y tác dụng Ba(OH)2 dư đx 43,96g kết tủa, tìm m Cần đáp án ??? Các mod giúp với ạ
 7. T

  Hóa Bài tập Siêu Khó H2SO4 Hỗn Hợp

  Cho 10.42g Fes2, fes, cu2s, zns, mgs tác dụng h2so4 đ đc m(g) dung dịch Y chứa muối sunfat và 0.0 5mol so2. cho Y tác dụng Ba(OH)2 dư đx 43,96g kết tủa, tìm m Cần đáp án ??? Các mod giúp với ạ
 8. T

  Hóa Bài tập H2SO4 siêu khó

  Cho 10.42g Fes2, fes, cu2s, zns, mgs tác dụng h2so4 đ đc m(g) dung dịch Y chứa muối sunfat và 0.0 5mol so2. cho Y tác dụng Ba(OH)2 dư đx 43,96g kết tủa, tìm m Cần đáp án ???
 9. T

  Hỏi về event: Hạt Giống Tâm Hồn 2017

  Bao nhiêu bạn thứ 7 tuần sau đi dự sự kiện nhỉ ? Tiện thể hỏi về vấn đề vé. Khi đi cần mang theo gì ? Thủ tục ra sao ? Đã nhận vé ở mail mà không biết làm gì. Các mod với admin thông não giúp em với.
 10. T

  Sinh [Sinh 12] Di truyền

  Ai giúp câu 10 với. Sinh 12
 11. T

  Hóa [Tài liệu] Trắc Nghiệm Lí thuyết Protein

  Hãy cho biết dãy chất nào sau đây đổi màu quỳ tím sang đỏ? A. CH3-CH(NH2)-COOH; CH3COOH; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH B. H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH; ClH3N-CH2-COOH C. CH3-CH(NH2)-COONa; H2N-CH2-COOCH3; H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH D. ClH3N-CH2COOCH3 ; HOOC-CH2CH(NH2)-COOH; ClH3N-CH2COOH...
 12. T

  Hóa [Tài liệu] Trắc nghiệm Amino Axit

  [35]. Khi cho các amin có công thức phân tử là C3H9N tác dụng với CH3I thu được amin sản phẩm có bậc cao hơn amin ban đầu. Hãy cho biết có bao nhiêu amin thỏa mãn? A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 [36]. Cho sơ đồ sau: amin X RI X1 RI C5H13N (bậc III). X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 4 B. 1...
 13. T

  Hóa [Tài liệu] Trắc Nghiệm Lí Thuyết Amin

  Hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng? A. Tính bazơ của anilin lớn hơn của benzyl amin B. Benzyl amin và anilin đều được coi là amin thơm C. Tính tan của benzyl amin lớn hơn của anilin D. Dd benzyl amin và anilin đều đổi màu quỳ tím sang xanh. [2]. Hãy cho biết có bao nhiêu amin bậc III...
 14. T

  Hóa [Tài liệu] Trắc Nghiệm Lí thuyết Este-Lipit

  Câu 1: hợp chất nào sau đây là este hữu cơ? A.CH3CH2Cl B.HCOOC6H5 C. CH3CH2ONO2 D.Tất cả đều đúng Câu 2:Chất nào sau đây không phải là este ? A.HCOOC6H5 B.HCOOCH3 C.CH3COOH D.CH3COOCH3 Câu 3:Chất nào sau đây không phải là este ? A.HCOOCH3 B.C2H5OC2H5 C.CH3COOCH3 D.C3H5(COOCH3)3 Câu 4:Este...
Top Bottom