Recent Content by thanhbinh221

 1. thanhbinh221

  Toán chứng minh toán học

  a)Trên đường phân giác ngoài tại đỉnh C. Lấy M khác C. CMR AC+CB<AM+BM b)cho tam giác ABC với AC>AB, lấy Ax,Ay lần lượt là đường phân giác trong, phân giác ngoài của góc A. Trên Ax lấy P khác A, trên Ay lấy Q khác A. CMR PC-PB<AC-AB
 2. thanhbinh221

  Toán tìm tập giá trị

  y=2^{\sqrt{x^{2}-3x+2}} y=2^{x}+2^{-x}
 3. thanhbinh221

  Toán chứng minh toán học

  cảm ơn bạn nhé nhưng còn cách nào khác dễ hiểu hơn không giúp mình nhé Nguyễn Triều Dương
 4. thanhbinh221

  Toán chứng minh toán học

  Chứng minh định lí có vô số nguyên tố dạng 4k+3
 5. thanhbinh221

  Toán chứng minh toán học

  chứng minh rằng p và 8p^2 +1 là số nguyên tố khi và chỉ khi p=3
 6. thanhbinh221

  Ngoại ngữ Thảo luận

  How to maintain ''never giving up'' giúp mình nhé r106thank các bạn nhiều
 7. thanhbinh221

  Ngoại ngữ $\color{green}{\fbox{TỪ VỰNG}\bigstar\text{Lớp Học Từ Vựng}\bigstar}$

  1, We didn't go sunbathing very often during our holidays in Italy. Rarely did we go sunbathing very often during our holidays in italy 2. They haven‘t spoken to each other since they quarrelled in April. (speaking terms) they have speaking terms with each other since they quarrelled in April...
 8. thanhbinh221

  Ngoại ngữ Câu bị động

  1 Low fatty acid levels cause a higher risk of developing Alzheimer's disease and memory loss 2 The consumption of blueberries and tomatoes can delay short-term memory loss or Alzheimer's 3 Just a handful of pumpkin seeds a day provides you with your recommended daily amount of zinc 4 A good...
 9. thanhbinh221

  Ngoại ngữ $\color{green}{\fbox{TỪ VỰNG}\bigstar\text{Lớp Học Từ Vựng}\bigstar}$

  1. Step acting like a child. in a few weeks, you'll be coming of age and nobody will tolerate your foolish behaviour any longer. 2. It‘s much better for us that the supervisor has been dismissed from work. Nobody could stand his finding fault with everything. 3. It's no use trying to Operate...
 10. thanhbinh221

  Ngoại ngữ $\color{green}{\fbox{TỪ VỰNG}\bigstar\text{Lớp Học Từ Vựng}\bigstar}$

  1. When I was young, I always wanted to travel and discover the world. 2. She leaves the country to escape arrest for the murder of her husband. 3. The city authorities has decided to use the museum as an accommodation for the families made homeless by the recent floods. 4. Most of the tall...
 11. thanhbinh221

  Ngoại ngữ $\color{green}{\fbox{TỪ VỰNG}\bigstar\text{Lớp Học Từ Vựng}\bigstar}$

  1. does it make any defference to them if we pay 2.the two boy should receive a just punishment. Their behaviour inauguration ceremony was really outrageous 3.Could you provide us with a more practical scheme the one you have just devide is not sunsible at all 4. As the master of fact, the...
 12. thanhbinh221

  Toán [TOÁN 8] Bài tập hình

  bài 2 bạn tự vẽ hình nha a)ta có M, I lần lượt là trung điểm của AH và BH (GT) =>MI là đường trung bình của tam giác AHB=>MI//AB và MI=AB/2 mà K là trung điểm của DC nên KC=MI=AB/2(AB=DC) xét tứ giác MKCI có MI//KC và MI=KC=>tứ giác MKCI là hình bình hành b)theo câu a : MI//AB, mà AB vuông góc...
 13. thanhbinh221

  Hình học 8

  Hướng dẫn nhé bạn, có gì thắc mắc thì hỏi lại nhé gọi N là trung điểm của BH sau đó C/M tứ giác CNMK là hình bình hành vì MN vuông góc với BC nên N là trực tâm của tam giác CMB=>CN vuông góc MB mà CN // MK nên MN vuông góc BM chúc bạn học tốt:D:D:D
 14. thanhbinh221

  Hình học 8

  bạn ơi mình đang thắc mắc là đề bài của bạn khi vẽ hình ra thì không có cạnh nào giao với CD tại K cả hay đề bài của bạn là : K là trung điểm của CD
Top Bottom