Recent Content by sangbaby_one

 1. sangbaby_one

  Nghe nói hôm nay tận thế, anh chị nào chết rồi điểm danh với em cái nha ^^

  Nghe nói hôm nay tận thế, anh chị nào chết rồi điểm danh với em cái nha ^^
 2. sangbaby_one

  Toán Các dạng căn bậc hai lớp 9

  3. \sqrt{8+\sqrt{8}+\sqrt{20}+\sqrt{40}} =\sqrt{1+2+5+2\sqrt{2}+\sqrt{5}+2\sqrt{2}.\sqrt{5}} =\sqrt{(1+\sqrt{2}+\sqrt{5})^2} =1+\sqrt{2}+\sqrt{5}
 3. sangbaby_one

  Toán Các dạng căn bậc hai lớp 9

  1. \sqrt{18+4\sqrt{6}+8\sqrt{3}+4\sqrt{2}} =\sqrt{2+4+12+2.\sqrt{2}.\sqrt{12}+2.\sqrt{4}.\sqrt{12}+2.\sqrt{2}.\sqrt{4}} =\sqrt{(\sqrt{2}+\sqrt{4}+\sqrt{12})^2}
 4. sangbaby_one

  Toán Casio tổng hợp

  Bt1: Tính S và nêu quy trình bấm máy nhanh nhất: S=(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3})(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})...(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}) Bt2:Cho hai đa thức sau: f_{(x)}=x^{2016}+x^{2015}+x^{2014}+2013x+2012 g_{(x)}=(x^2+1)(x^4-x^2+1) Tìm dư khi chia...
 5. sangbaby_one

  Toán Rút gọn biểu thức

  Đã thử và như không ạ ._.
 6. sangbaby_one

  Toán Rút gọn biểu thức

  Đó là cách em thử đầu tiên ạ, nó vẫn rối hết cả lên :(
 7. sangbaby_one

  [Toán 8] BT về GTNN

  Với đề này tìm được GTLN à, nếu muốn tìm GTNN thì có lẽ phải là 3a-5b=12 +) 3a + 5b =12 Đặt b=3k , ta có: 3a+5.3k=12 \Leftrightarrow a+5k=4 \Leftrightarrow a=4-5k Khi đó: a.b=(4-5k).3k=-15k^2 + 12k =...
 8. sangbaby_one

  Toán Rút gọn biểu thức

  Rút gọn biểu thức sau: A=\sqrt{2x+\sqrt{4x+1}}+\sqrt{2x-\sqrt{4x-1}} (với \frac{1}{4}<x<\frac{1}{2})
 9. sangbaby_one

  Arigato~ diễn đàn đổi nhiều quá rối hết cả lên :p

  Arigato~ diễn đàn đổi nhiều quá rối hết cả lên :p
 10. sangbaby_one

  Toán Điều kiện để căn thức có nghĩa

  Tìm điều kiện để các căn thức sau có nghĩa: a) \sqrt{\dfrac{a(b-1)}{a}} b) \sqrt{\dfrac{a(a-1)}{b}}
 11. sangbaby_one

  Toán Hệ thức lượng giác

  Cho hình thang vuông ABCD có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại H Biết $AB=3\sqrt{5}, AH=3$ a) Chứng minh $HA:HB:HC:HD=1:2:4:8$ b) Chứng minh $\dfrac{1}{HB^2}-\dfrac{1}{HC^2}=\dfrac{1}{AB^2}-\dfrac{1}{CD^2}$
Top Bottom