Toán Điều kiện để căn thức có nghĩa

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,934
444
DH-DX-QN
a. $\dfrac{a(b-1)}{a} $ có nghĩa khi a [tex]\neq[/tex] 0.
căn thức có khi $\dfrac{a(b-1)}{a} $$\geq $0, <=> $a(b-1)$$\geq $0 <=> b$ \geq $1
vậy khi a [tex]\neq[/tex] 0, b [tex]\geq[/tex] 1 thì căn thức có nghĩa.
 
  • Like
Reactions: sangbaby_one

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,934
444
DH-DX-QN
b. điều kiện:
phân thức có nghĩa khi b $\neq $ 0 .
căn thức có nghĩa khi $a(a-1) \geq 0$ rồi giải ra đi bạn.
 
Top Bottom