Recent Content by quynhanhtran1810@gmail.com

 1. Q

  Vật lí [Lớp 6] Bài tập về Cơ học

  Một chiếc cốc thủy tinh hình trụ chứa nước đầy tới miệng. Chỉ dùng một chiếc cốc có hình dạng khác và thể tích nhỏ hơn, làm thế nao để chia lượng nước trong cốc thành 2 phần bằng nhau
 2. Q

  Toán

  Phân tích đa thức ra thừa số (a+b-2c)^3+(c+a-2b)^3+(b+c-2a)^3
 3. Q

  Toán

  Sao abcd lại là hình vuông
 4. Q

  Toán

  Hình thang vuông ABCD có AB // CD và AB vuông góc AD Cho biết CD=2AB=2AD M là trung điểm của CD a) CMR: BM//AD b) CMR Tam giác BCD vuông cân
 5. Q

  Toán

  Hình thang vuông ABCD có AB // CD và AB vuông góc AD Cho biết CD=2AB=2AD CM=CD a) CMR: BM//AD b) CMR Tam giác BCD vuoong cân
 6. Q

  Toán Toán

  Đề là mình viết sai nhé Cho biết x+y+z=0 CMR : x^3+y^3+z^3 = 3xyz
 7. Q

  Toán Toán

  Cho biết x+y+z=0 CMR: (m^3+n^3+k^3) chia hết cho 6
 8. Q

  Toán Toán

  Cho a^3+3ab^2=4 b^3+a^2b=4 a)Tìm P = a+b b) CMR a=b=1
 9. Q

  Toán Toán

  Tìm x,y thuộc Z sao cho x^2=y^2+4
Top Bottom