Recent Content by Phạm Nguyễn Thảo Ly

 1. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Vật lí Lý 10

  W=Wđ + Wt= \frac{mv^{2}}{2} + mgh= \frac{0.2.10^{2}}{2} + 0.2.10.10.sin(30)=...
 2. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Toán toán 9

  đk: x\geq \frac{1}{2} đặt u=\sqrt[3]{2x-1} \Rightarrow ta có hệ: u^{3} = 2x-1 (1) và x^{3} = 2u -1 (2) (2) -(1) \Rightarrow (x-u)(x^{2}+u^{2}+uv+2)=0 \Rightarrow x=u (vì x^{2}+u^{2}+uv+2 \neq 0 ) => x=1
 3. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Toán Toán - Lớp 10

  Để đạt trung bình 70đ trở lên, ít nhất sau 6 lần thì tổng điểm của An phải là, : 70x6=420 qua 5 lầm thi, tông điểm của An là : 64.5 x 5= 322.5 => để dc cấp chứng chỉ, trong lần kt cuối An phải dk: 420-322.5= 97.5
 4. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Chứng minh BĐT

  a) a+b \geq 2\sqrt{ab} ; 1+ab \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow (a+b)(1+ab)\geq 4ab b) (1+a)(1+b) = 1 + a+b+ab\geq 1+ ab + 2\sqrt{ab} \Rightarrow dpcm
 5. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Chứng minh BĐT

  câu a áp dung định lý cô si r nhân lại b) nhân hết vào r dùng cô si tiếp
 6. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Toán Thi vào cấp 3

  bây giờ ôn là ổn rồi đó !e có thể lên diễn đàn tìm bài tập nâng cao để làm! chị k pk trường em chọn ra sao chớ thi vào trường chuyên ngoài khối đã chọn thì có 3 môn toán văn anh cơ bản nữa, năm ngoái chị cg định thi mak ôn không kịp nên k đăng kí dk :)
 7. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Toán [Topic toán 8] ôn tập kiến thức lớp 8 và chuẩn bị kiến thức vào lớp 9

  SBD A.3 1)quy luật:cộng lần lượt các số đứng trk vs các số lẻ liên tiếp(3,5,7,...) đ 2)khoảng cách giữa hai số lẻ liên tiếp lak 2 =>từ 1->2001 có (2001-1)/2 +1=1001 số lẻ đ 3)1-9: 9 chữ số 10-99:180 chữ số 100-999: 2700 chữ số số 9 tận cùng của 999 lak chữ số thứ:2700+180+9=2889 cách...
 8. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Toán [Toán 9] Căn bậc 2

  xl b, mk lộn lak cộng
 9. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Toán [Toán 9] Căn bậc 2

  VT= 1.\sqrt{9-x}+ 1.\sqrt{x-7} \leq \sqrt{(1+1).((\sqrt{9-x})^2.(\sqrt{7-x})^2})(bu-nhi) =\sqrt{4}=2 => VT\leq 2 (1) VP =(x-8)^2 +2 \geq 2 (2) từ 1 và 2 suy ra VT=VP=2 =>x=8
 10. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  đăng kí ở đâu b

  đăng kí ở đâu b
 11. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  mak mấy cái phương trình cug hay! tks ban

  mak mấy cái phương trình cug hay! tks ban
 12. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  lớp 10 bạn ơi

  lớp 10 bạn ơi
 13. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Topic đăng kí tham gia mini game "BACK TO CHILDHOOD"

  Tên thật:=tên nick Tuổi :15 Điều mong muốn nhận đc khi tham gia mini game: phòng ngừa tê liệt thần kinh trung ương
 14. Phạm Nguyễn Thảo Ly

  Toán [toán 9]Đại số

  A= \sqrt{\frac{37}{4}-\sqrt{45+4+2.6.\sqrt{5}}} = \sqrt{\frac{37}{4}-\sqrt{45+4+2.2.\sqrt{45}}} = \sqrt{\frac{37}{4}-\sqrt{(\sqrt{45}+2)^2}} = \sqrt{\frac{37}{4}-\sqrt{45}-2} = \sqrt{\frac{29}{4}-2.\frac{\sqrt{45}}{2}} = \sqrt{\frac{9}{4}-2.\frac{3\sqrt{5}}{2}+5} =...
Top Bottom