Recent Content by Minh Dora

 1. Minh Dora

  Vật lí 12 Phát biểu về phóng xạ

  A sai do vận tốc sau khi phóng ra của các hạt đủ lớn(chỉ riêng alpha đã là 20000km/s) nên mắt thường k thể nhìn thấy được
 2. Minh Dora

  Vật lí 12 Phát biểu về phóng xạ

  A sai vì phóng xạ là do tự phát chứ không phải bị kích thích
 3. Minh Dora

  Vật lí 12 công thoát của kim loại

  Tại U<=-U2 thì I=0 => Tại U=U2 thì công của lực điện vừa đủ để cản dòng quang điện => |eU2|=Wđ(ban đầu cực đại) Mà ε=A+Wđ=>A= ε-Wđ= ε-|eU2|=...
 4. Minh Dora

  Toán 12 xác suất

  Không gian mẫu: C_3^6 Biến cố (3 quả cầu xanh): C_3^4 Xác suất:\frac{C_3^4}{C_3^6}=\frac{1}{5}
 5. Minh Dora

  Vật lí 12 Nguồn phát ra quang phổ liên tục

  ABD đều là nguồn có nhiệt độ cao => phát ra quang phổ liên tục C là nguồn chất khí ở áp suất thấp => không thể phát quang phổ liên tục =>C
 6. Minh Dora

  Tailwind <-------> Trick room ....

  Tailwind <-------> Trick room ....
 7. Minh Dora

  Toán 12 Viết pt đường thẳng

  M thuộc (d)=M(2m-1;m;m+2) A là trung điểm MN => N(2xA-xM;2yA-yM;2zA-zM)=N(3-2m;-2-m;2-m) N thuộc (P) => 3-2m+-2-m-2(2-m)+5=0=>m=2=>M(3;2;4);N(-1;-4;0)=> pt
 8. Minh Dora

  Toán 12 Tính tích phân

  Dấu bằng thứ nhất là đưa f'(x) vào vi phân ( f'(x)dx=d(f(x)) ) Dấu bằng thứ 2 là áp dụng udv=uv-vdu
 9. Minh Dora

  Vật lí 12 Dao động cơ: Hệ có ròng rọc

  Ròng rọc thì t thấy xuất hiện nhiều trong các đề thi cả thử cả hsg (thật gần nhất là 2020). Với lại thực ra cơ hệ(đặc biệt là vdc) thì chỉ cần xử lý được trong chương trinh thpt thì nó ghép với bất cứ thứ gì cũng dc và cũng không có chuyện giảm tải đâu.
 10. Minh Dora

  Toán 10 Chứng minh bất đẳng thức

  (a_1+a_2+...+a_n)^2=(\frac{a_1}{\sqrt{b_1}}\sqrt{b_1}+\frac{a_2}{\sqrt{b_2}}\sqrt{b_2}+...+\frac{a_n}{\sqrt{b_n}}\sqrt{b_n})^2 \le (\frac{a_1^2}{b_1}+\frac{a_2^2}{b_2}+...+\frac{a_n^2}{b_n})(b_1+b_2+...+b_n) Chia cả 2 vế cho b1+b2+...+bn =>dpcm
Top Bottom